3- آنارشیسم تنها آلترناتیو ممکن است

سخن روز : آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک،همچون گلوگاه پرنده ای

20 فوریه یادداشت ها

قسمت سوم –

می بایست آزادی را خلق کرد و خالق آزادی بود.

می بایست معمار آزادی بود.

می بایست مطالبات و مبارزات آزادیخواهانه در دیوار استبداد تئوکراسی ترک ایجاد کند،

یا همچون پیچک آنچنان بر گرد استبداد بپیچد تا که بتوان صدای خرد شدن اسکلت استبداد را شنید،

یا همچون پتکی آنچنان بر ملاج استبداد کوبید که گیج و منگ و سپس متلاشی گردد.

آزادی را دیگران نتوانستند بکارند اما ما آزادی را خواهیم کاشت تا دیگران نفع آن برند .

دیدن ذلت مستبد هنگام فرار و بعد از شنیدن صدای مردم ، دیدنی است .

آن هنگام صدای مردم را خواهند شنید که دیگر نمی توان صفحات تاریخ را به گذشته برگرداند.

آزادی را خواهیم سرود و آن را پرچم و راهنمای خود قرار خواهیم داد.

دیکتاتور ها آشتی ملی حتی درون حکومتی را ، مسخره و مضحک می دانند و حتی آن را نیز بر نمی تابند،

تا چه رسد به آشتی ملی مردم با دیکتاتور که اساسا غیرممکن است.

آن که سر آشتی ندارد این مردم زجر کشیده اند.

چراکه دیکتاتور خود نیز می داند که آشتی مردم ستم دیده با حاکم جانی احمقانه و غیرممکن است ،

و به همین دلیل صدای مطالبات مردمی را نادیده می گیرند ،

و دقیقا در همین هنگام است که احساس پوچ “قدرت بی رقیب” می کنند ،

و قدرت مردم را نادیده می گیرند ،

و درست آن هنگام است که دقیقا دچار حماقت مطلق می گردند ،

تا روزی که سیلی مردم آنها را از خواب غفلت دیرهنگام بیدار کند.

 

پاینوشت : #آنارشیسم_تنها_آلترناتیو_ممکن_است

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است