تحلیل سیاسی : آخرین دن کیشوت اصلاح طلبان!

فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

Text Size

هدف اصلاح طلبان اگر به ادعای خودشان تغییر در شیوه اداره جامعه وگردن نهادن به خواستها ومطالبات مردم واجرای قانون اساسی و باز کردن فضای سیاسی وآزادی مطبوعات در داخل وتنش زدایی در روابط بین المللی ومطرح کردن گفتگوی تمدنها به جای برخورد تمدنها بود ،اما در مواجهه با دستهای پنهان وآشکار قدرت اصلی مانند بیت رهبری وسازمانهای امنیتی ونظامی مانند سپاه وبسیج و..تن به مصالحه وسازشی زبونانه میدادند و چسپندگی وجاذبه قدرت مانع پی گیری وعده ها وشعارهای انتخاباتیشان میشد.

اتفاقات دوره خاتمی مانند تظاهرات های بعد از حمله به کوی دانشگاه تهران وسرکوب وحشیانه آن ،قتل های زنجیره ای وبستن فله ای روزنامه ها نشان داد که اصلاحطلبان اعتقادی به پیگیری مطالبات مردمی نداشته یا اگز هم داشته باشند حاضر به دادن هزینه یا پافشاری سر مواضعشان نیستند .

نا امیدی مردم به اصلاح طلبها باعث روی کارآمدن عوام فریبی مثل احمدی نژاد شدوهرآنچه بلا ومصیبت اقتصادی واجتماعی وفرهنگی بود بر سر جامعه آورد ودر تقابل با دیگر قدرتهای سلطه گر یر بحران هسته ای ایران را تا لب مرز گرفتار شدن در جنگی دیگر پیش برد.

وقایع سال هشتادوهشت وبه میدان آمدن موسوی بازهم مردم را از سر ناچاری ونبود آلترناتیو برای ایجاد دگرگونی ،درگیر انتخباتی کرد تا این بارهم شوالیه دیگری را به جنگ دیو بزرگ با استفاده از فرصت انتخابات بفرستند .

قدرت مرکزی این بار خواست تا قضیه را در نطفه خفه کند و بامهندسی انتخابات وتقلب احمدی نژاد در پستش ابقا شد اما از کنترل خارج شدن اقتصاد و بازار و تورم لجام گسیخته به علت تحریمها جامعه را به سمت رکود و سقوط پیش راند .بعد از پایان دوره دوم ریاست جمهوری اصلاح طلبها دیگر کسی را نداشتند که به ریشش دخیل ببندند! و شعارهایشان مردم را اقناع نمی کرد بارای همین بود که عارف قافیه را به روحانی باخت وروحانی هم از در لغو تحریم وارد شد ودیگر با صدای بلند حرفی از آزادی اندیشه وبیان و.. زده نشد.

تا اینجا اصلاح طلبان همه ورق هایشان را رو کرده اند و فرجی نشده است بجز همین مطهری که تا چند سال پیش در حد الله کرم وانصارحزب الله مخالف همه چیز!بجز ولایت فقیه بود اما در این اواخر با پیگیری شکستن حصر موسوی ودر مواردی برخورد با نمایندهای پایداری در مجلس به طرف جناح مخالف کشیده شد و با لغو سخنرانی اش در شیراز وکتک خوردن از برادران دیروزش دچار رادیکالیزاسیون درون حکومتی شد وبعضا با تکیه بر سابقه خانوادگی وصراحت لهجه توجه مردم را جلب کرد ودر آخرین بار لغو سخنرانی اش در مشهد کارد را به استخوانش رساند وشمشیر را از رو بست وعلیه استبداد فقط در خراسان! داد سخن راند .

حمایت از مطهری برای سخن رانی در محافل را می توان تنها موضع دیده شده روحانی در خصوص پرداختن به آزادی بیان دانست.

گویی مطهری به نماد فرصت سازی برای روحانی جهت اظهار وجود در داخل شده است واز طرفی اصلاح طلبان آورا آخرین ورق آسی میدانند که در روز مبادا باید رو کنند اما مطهری هم مثل اسلافش سرش به سنگ رهبری وذوب شدگان ولایت خواهد خورد و حتی زره وکلاهخود فرزند مرتضی مطهری بودن هم به دادش نخواهد رسید.

 

فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

   

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی