به کدام سو مینگرید ؟

Text Size

نه اینکه قرنهاست با نگاه سنبلیتیک به شخصیت های تاریخی و کاریزما و قهرمان سازی همواره در یک دنیای وهمی زندگی کرده ایم که هیچ مجالی برای قدم نهادن به جلو را باقی نگذاشته اند ،بلکه تنها فضای حداکثری ذهن را اشغال کرده و دیگر فضایی برای اندیشه های ترقی خواه و پیشرو نمانده ،آیا وقتش نیست به حال و روزگار امروزمان بیندیشیم و برایش کاری بکنیم،چرا راه نجات را باید در گور جستجو کرد؟

راه آزادی و نجات این مردمان از همان زمان در خاک دفن شد که در اطراف گورها به دنبالش می گشتند ،و به گور درمانی برای شفای درد گم شدن در میان وهم تاریخی پناه آوردند، اما این رویه راه را برای سر برآوردن فاشیسم هموار میکند و این را میشود در کنار خیابانهای ایران و پوسترهای هیتلر که برای فروش گذاشته شده اند متوجه شد،

طرفداران هیتلر در ایران سایت های فیلتر نشده خود را دارند. دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نشست سراسری فاشیستهای جهان را در تهران برگزار می کنند و از احزاب فاشیستی مانند حزب دمکرات ملی آلمان(NPD) شرکت دارند و پرچم جمهوری اسلامی را در کنار پرچم خود بر سر میز در آلمان قرار میدهند، رهبر کوکلاکس کلانها در همان نشست در ایران شرکت می کند .

اگر به تحرکات سایبری سپاه دقت کنید خواهید دید که چگونه با استفاده از حس ناسیونالیزم و عظمت طلبی ایران با وعده امپراتوری پارس سعی در کانالیزه کردن و بهره برداری از آن را دارد.

یا همین جریان شوونیسم و فاشیست همراه رضا پهلوی که حتی از او عبور میکند و بیانیه ای بر علیه او بعنوان آخرین اخطار صادر می کنند ،این جریان فاشیستی در ایران یک سرش در اطلاعات سپاه و سر دیگرش در آمریکا است، چگونه رژیمی که اجازه شمع روشن کردن برای ستایش نمی دهد و به آب بازی در پارک حمله می کند راه را برای برگزاری چنین تجمعی بازمی گذارد،

در یک جمع بندی می توان گفت ۳ مورد در دنیا دلیل تمام ناامنی ها و نابودیها بوده اند ۱٫اعتقادات دینی و مذهبی که به خدمت سیاست درآمده اند. ۲٫ناسیونالیزم افراطی و خود برتربینی که فاشیسم و هیتلرها را بوجود می آورد ۳٫ سیستم کاپیتالیسم جهانی که از وجود این دو تغذیه و رشد نمو می کند . در نهایت جهان را بسوی نابودی میکشانند

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوکعصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوکآنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوکآنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوکآنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل