Farzan Alef /فرزان الف

از این هنوز

16 نوامبر یادداشت ها

از این هنوز___________

خمار
بی قرار
کز کرده ام روی تخت
رو به دیوار
هرچه را به خوردم داده اند
بالا آورده ام
در این اتاق
و بر این شعرها
چشم هایم را می بندم
به تشنگی ، به خواب
صدای شعار دادن این بچه ها
که صف بسته اند
در حیاط مدرسه
کمی آنطرف تر از اتاق من
به یادم می آورد
که کجا هستم
که کجا هستیم
جایی که در مدرسه
سرهای بچه ها را
پر میکنند از استفراغ عالمانی
با کتابی کهنه در دست
عالمانی از قدرتِ مذهب ، سیاه مست
پنجره را می بندم
دفترم را باز میکنم
تا شعری بنویسم
از روز
از این هنوز
ولی خودکار در دستم عرق میکند
واژه هایم را گم کرده ام
و بادی که میرود از لای ساختمان ها
از لای پنجره شیشکی می کشد به درون..

منبع: صفحه فیسبوک فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است