کاهش محکومیت به حبس امیر امیر قلی از نوزده سال و شش ماه به پنج سال بابت توهین به مقدسات

22 سپتامبر اخبار روز
ﺣﮑﻢ ۱۹ﺳﺎﻝ ﻭ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ‏« ﺍﻣﯿﺮ ‏( ﻋﻠﯽ ‏) ﺍﻣﯿﺮﻗﻠﯽ ‏» ﻓﻌﺎﻝ ﭼﭗ ﮔﺮﺍ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ، ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺷﻌﺒﻪ ۳۶ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻗﺎﺿﯽ ‏« ﻗﻤﯽﺯﺍﺩﻩ ‏» ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ‏« ﺍﻣﯿﺮ ‏( ﻋﻠﯽ ‏) ﺍﻣﯿﺮﻗﻠﯽ ‏» ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‏« ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ‏» ﺑﻪ ۱ ﺳﺎﻝ، ‏« ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ‏» ۲ﺳﺎﻝ ﻭ ‏« ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ ‏» ۵ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ۸ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﻣﺎﺩﻩ ۱۳۴ ‏( ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺍﺣﮑﺎﻡ ‏) ﺗﻨﻬﺎ ۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
#امیرامیرقلی #امیرقلی

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 
:

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است