چرا و چگونه باید از زندانی سیاسی حمایت کنیم ؟

Text Size

۱۴۱۹۲۷۷۱_۱۳۸۹۸۴۴۱۹۸۸۴۴۴۳_۷۲۶۹۲۲۰۴۴۷۸۴۵۴۱۲۶۳_n

حمایت از زندانی سیاسی ضروری است زیرا  باید از هزینه های فعالیت سیاسی بکاهیم و در عین حال هزینه حکومت را برای سرکوب مخالفین  بالا ببریم.

خبر رسانی و اعتراضهای” مداوم ” نهاد مدنی یکی از راهکارهای مهم و ضروری است ،که البته این عمل تا کنون به درستی انجام نشده است.

توجه رسانه ها به زندانیان سیاسی مقطعی و موردی است و متاسفانه بعضا حزبی ؛ فعالان سیاسی و آزاداندیشانی که وابستگی جناحی ندارند و اکنون در زندان هستند معمولا مورد کم توجهی رسانه ها قرار می گیرند .

از طرفی این تبدیل به یک عادت شده است که زندانی به مرز مرگ برسد و سپس  برای او هیاهو شود ، در حالی که حتی یک روز حبس هم حق یک فعال سیاسی و روزنامه نگار و نویسنده نیست و لحظه به لحظه در حبش بودنش باید برای ما مثل یک بحران جدی باشد .

باری این نخستین مرتبه نیست که این مسئله و این درد را مطرح می کنیم و تاکنون صاحبان رسانه به جز چند استثناء همکاری لازم را انجام نداده اند.

طرحی پیشنهادی داریم و  از تمام عزیزانی که آزادی زندانیان سیاسی و آزاد اندیش برایشان یک مطالبه جدی است  خواهش دارم همفکری و همکاری بفرمایند.

امروز زمانی است که هر کدام از ما می توانیم یک رسانه باشیم ، میتوانیم با روش هایی صدایمان را به گوش مردم و حاکمیت برسانیم و چه بهتر که با هم  باشیم و به لطف اتحاد  نتایج بهتر و بیشتری بگیریم.

اگر هر شب تنها ده دقیقه و حتی کمتر اما راس یک ساعت مشخص( که از طبق تجربه ساعت ده شب به وقت ایران  مناسب تر از هر زمانی است ) بگذاریم .

می توانیم در کوتاه مدت نتایج خوبی به دست آوریم.

علاوه بر تسهیل در شرایط #زندانی_سیاسی این عمل دستآوردی مهم دارد و آن سیاسی شدن رسانه است ، با اینکار می توانیم قدرت رسانه را از لمپن ها و سلبریتی های چاپلوس نظام بگیریم و در کنار حمایت از فعالان محبوس پیامهایی بدهیم و تلنگر بزنیم .

برای متحد شدن دو هشتگ پیشنهادی داریم :

#FreePoliticalPrisoners

و

#StopExecutioninIran

و هر شب به یک یا چند زندانی سیاسی که در رسانه ها کمتر از آنها حمایت می کنند می پردازیم .

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻭ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺷﺒﻨﺎﻣﻪ و در آینده ای نزدیک از راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی استفاده کنیم.

ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺷﺎﻣﻠﺸﺎﻥ ﺷﻮﺩ .

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﺯ ﻭﮐﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ کنیم .

از دوستانی که در این زمینه تخصص و تجربه دارند دعوت می کنم راهکارهای بهتر و پیشنهادات و انتقاداتشان را برایمان ارسال کنند.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﯿﺘﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣی شﻮﻧﺪ، ﺭﺳﺎﻟﺘﯽ ﺑر ﺩﻭﺵ ﺩﺍﺭﯾﻢ . ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺮﯾﺒﻮنی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺸﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

شما که مخاطب دارید وظیفه دارید رساننده این صدا باشید

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل