هشت سال جنگ ویرانگر ،برای کسب مشروعیت

Text Size

در سالگرد جنگی هستیم که پیامدش  صدها هزار کشته وزخمی ومعلول ومفقود بود وزیر ساختهای صنعتی وکشاورزی وارتباطی دوکشور نابود شد و آسیبهای روانی واجتماعی برجای گذاشت که سال های سال ادامه خواهد داشت .

این جنگ اگر برای بقای جمهوری اسلامی بنا به گفته رهبرش نعمت بود برای میلیونهانفر از شهروندان فقر و فلاکت ونا امنی وکشتارویرانی بود.

جنگ هشت ساله را دیکتاتور جنایتکار عراق صدام حسین با حمله به فرودگاهها و مراکز نظامی و غیرنظامی در سی و یکم شهریور پنجاه و نه آغاز کرد اما قبل از آن تهدیدها و برنامه صدور انقلاب  ودعوت به قیام ارتش برای سرنگونی رژیم بعث و تشکیل گروههای شیعی عراقی وحمله به پاسگاههای مرزی وحمایت از موسی صدر و جریان مذهبی ضد حکومتی  جمهوری اسلامی وخمینی بود که بهانه شروع جنگ را به صدام داد .

خمینی در پیامی بعد از کشته شدن موسی صدر می گوید: «من از رده بالای ارتش عراق مایوس هستم لکن از افسران،درجه داران  وسربازان مایوس نیستم و از آنان چشمداشت آن دارم که یا دلاورانه قیام کنند و اساس ستمکاری را برچینند همانسان که در ایران واقع شد و یا از پادگان ها و سرباز خانه ها فرار کنند و ننگ ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند.من از کارگران و کارمندان دولت غاصب بعث مایوس نیستم و امیدوارم که با ملت عراق دست به دست هم بدهند، و این لکه ننگ را از کشور بزدایند.»

خمینی که سوار بر موجی انقلاب مردمی پنجاه و هفت که توانسته بود به واسطه فضای ضد امپریالیستی وشعار های پوپولیستی وارتجاعی با حذف گروههای لیبرال وچپ قدرت را قبضه کند توهم حکومت جهانی داشت وسعی میکرد اندیشه های مذهبی و به زعم خود انقلابی را در دنیا ترویج کند و عراق به خاطر وجود قبر امامان وجمعیت شیعی در صدر کشورهای مورد نظر بود به همین دلیل تبلیغات  مذهبی وضد دولت بعث رابعد از انقلاب شروع کرد .

تصور جمهوری اسلامی مبنی بر فروپاشی رژیم بعث به سبک دولت پادشاهی ایران اشتباه در آمد وصدام با اقدامی پیش دستانه به ایران حمله کرد.

جنگ برای جمهوری اسلامی فرصتی را پیش آورد که سرکوب داخلی را به بهانه جنگ شدت بخشد و فضای جنگی و ضد اشغالگری جوانان را به پیوپستن به نیروهای داوطلب ترغیب کرد که موجب قدرت گیری سپاه و بسیج شد و این برای جمهوری اسلامی که اعتراضهای مردمی و کارگری قبل از جنگ پایه هایش را متزلزل کرده بود یک نعمت بود زیرا دولتی که فاقد مشروعیت مردمی بود و بنیانش بر سرکوب وکشتار  بود اینک با شروع جنگ وبر انگیختن احساسات ملی گرایانه ومذهبی توانسته بود توجه جوانان را به دفاع از کشور و آب وخاک جلب کند .

جنگ ابتدا با پیشروی سریع نیروهای عراقی همراه بود اما بعد از مدتی پیشروی متوقف شد و در اکثر موارد نیروهای عراقی تا لب مرز عقب رانده شدند و بافشار سازمان های بین المللی ومجامع جهانی رژیم عراق حاظر به مذاکره برای صلحو پایان جنگ شد اما خمینی بامخالفت با هر نوع مذاکره باشعار جنگ جنگ تا پیروزی وراه قدس از کربلا میگذرد مخالفت کرد وبر طبل جنگ بیشتر کوبید تا اینکه به تدریج باحمایت کشورهای عربی و غربی از عراق برای جلوگیری از گسترش وصدور اسلام سیاسی بار دیگر عراق برتری نظامی پیدا کرد و در حالیکه در اوایل سال شصت و هفت خطر اضمحلال نیروهای نظامی ایران میرفت ومنابع مالی و نظامی ایران ته کشیده بود خمینی به قول خودش جام زهر را نوشید و قطعنامه پانصد ونودو هشت را پذیرفت وصلح شد. واین پایان توهمی بود که تاوانش را صدها هزار انسان با از دست دادن جان ومالشان پرداخت کردند.هرچندجانشینان خمینی با دشمن تراشی وعلم کردن انواع و اقسام دشمنها هنوز بر این روش ضد انسانی وجنگ طلبانه پافشاری میکنند.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 
:

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل