فراخوان گردهمائی : به افشاگری هر چه بیشترجمهوری اسلامی و دولتهای همکارش متحدا بپاخیزیم!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

کارگران در ایران از حق تشکل و حق اعتصاب برخوردار نیستند و زندانهای رژیم مملو از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است. مبارزه کارگران برای حق تشکل و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری با ضرب و شتم رژیم روبرو است. کارگران زندانی با جرمهای دروغین دربیدادگاهی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی محکوم میشوند. کارگران در چهارده حکومت اسلامی، هیچگاه دست از مبارزه برای حق و حقوق خود نکشیده اند و روزی نیست که چندین اعتصاب و اعتراض کارگری در ایران سازماندهی و برپا نشده باشد. در مقابل جمهوری اسلامی با کمک نیروهای امنیتی و نظامی خود به صفوف کارگران وحشیانه حمله ور شده و به دستگیری، ضرب و شتم، شلاق زدن کارگران و نیز کشتار کارگران پرداخته است. جرم کارگران در ایران مبارزه برای خواسته ها و مطالبات به حق آنهاست. حق ایجاد تشکهای مستقل خود، مقابله با اخراج، خواست حقوقهای عقب افتاده، ایمنی محیط کار و مبارزه برای افزایش دستمزد بخشی از مبارزات تعطیل ناپذیر کارگربوده و هست.

تشکلهای وابسته و دست ساخت رژیم به نام کارگران، نقش جاسوسان محل کار و در همکاری و همراهی با صاحبان سرمایه، صاحب کاران و کارفرمایان مشغولند و هر تماس و صحبت بین کارگران را زیر نظر داشته وکنترل میکنند.

سازمانها و تشکلهای بین المللی سالانه از نقض حقوق کارگران وبی حقوقی کارگران و زندانی بودن فعالین کارگری برای ایجاد تشکل را گزارش میدهند.

در چنین وضعیتی، استفان لوفن، نخست وزیر سوئد و عضو حزب سوسیال دمکرات، با دهها سرمایه دار و سرمایه گذار از سوئد و نیز برای آرایش و تکمیل کردن کاروان خود، آندرش فربه مسئول اتحادیه فلز سوئد که تاکنون نفعی برای کارگران سوئد نداشته است، جز به سکوت کشاندن کارگران با استفاده از سیاست همکاری و سازش طبقاتی، راهی ایران هستند. دولت سوئد و ایران سالهاست که مشغول همکاری هستند و در شهرهای مختلف ایران شرکتهای مختلف سوئدی مشغول بهره وری و کسب سود با استفاده از نیروی کار ارزان درایران میباشند. سوئد یکی از دهها کشور غربی است که در همکاری با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به استثمار هرچه بیشتر کارگران مشغول است و سعی در افزایش سرمایه های هرچه بیشتر دارد. در این میان کارگران و مردم ایران نفعی عائدشان نشده و نخواهد شد. در عمل بار دیگر نشان داده میشود که متحد کارگران و مردم ایران دولتها و سرمایه داران نیستند، بلکه آنها نیروهای مدافع و همبسته با خود را باید در میان کارگران و مردم مترقی در دیگر کشورها پیدا خواهند کرد.

برای افشاگری هرچه بیشتر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و دولتها و دمکراتهای دروغین و کارچاق کن سرمایه داران ، گردهمائی اعتراضی در روز شنبه ۴ فوریه بین ساعت ۱۴/۱۶ در میدان مینت در استکهلم برگزارمیشود. همگان را فرامیخوانیم که به این حرکت اعتراضی بپیوندند.

فوریه ۲۰۱۷

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران – سوئد

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی