امنیت حق مسلم بشر در انحصار حاکمان است

مطلب دریافتی - باریش نصیریان

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

۸۴انسان بیگناه ومتاسفانه اکثرا کودک در نیس فرانسه قتل عام شدند دهها زخمی ِدهشتی تلخ و تکراری و شنیع و پلیس و امبولانس نیم ساعت بعد از حادثه می اید.

دو کیلومتر کامیون و تروریست مشغول قتل عام بود و دقایق بیشماری دیگر در اختیار قاتل قرار گرفت تا به نقشه کشتار تداوم بخشد این حادثه ها ثبوت عینی واقیت تلخیست که امنیت عمومی نیست وصرفا برای طبقه حاکم عملکرد دارد .

پلیس صرفا برای سرکوب انقلابیون و کارگران و محافظت حاکمان است لازم به ذکر است در زمان سرقت از هر بانکی یورش نیروهای ویژه و پلیسی و امنیتی بیش از دو دقیقه طول نمیکشد.

به باور من تروریست اصلی قبل از دیوانه روانپریش تونسی خود دولت و حاکمان است به گفته پلیس فرانسه مرد ۳۱ ساله تونسی در لیست مجرمین قرار داشت و تحت نظر پلیس بود سوال اصلی همچنان پابرجاست .

اگر امنیت حق اولیه انسان است.چرا قربانیان بیگناه فقط جزو طبقات محروم هستند.چرا امنیت مردم عادی توسط دستگاههای حاکم تامین نمیگرددـ؟ نکته شنیع دیگر و گویا این بود که برای محافظت اورلاند برای دیدن محل حادثه۲۵۰۰ نیروی پلیس و امنیتی وی را همراهی میکردند.

نکته دیگر وضعیت قانون فوق العاده در فرانسه حاکم بود که این فاجعه رخ داد.تمدید وضعیت فوق العاده توسط رییس جمهور فرانسه چرا صورت گرفت؟به باور من این تمدید با همان هدف قبلیست یعنی سرکوب کارگران و نه تامین امنیت همگانی تروریستهای اصلی در کاخ الیزه نشته اند.

به استناد به اعترافهای چندین باره وزیر کشور بلژیک و فرانسه و سایر نهادهای امنیتی و پلیسی جهان خصوصا اروپا بودجه کافی و پرسنل کافی برای تامین امنیت شهروندان توسط دولتها به این نهادها واگذار نمیشود.

دولتها و حاکمان و این همه پول مالیات توده ها نه تنها عاجز از تامین امنیت توده ها هستند بلکه چنین رغبتی را نیز ندارند اسامی ۲۲۰۰۰ نیرویهای وابسته به داعش در اروپا در دست نیروهای امنیتی اروپاییست.

این شخص هم تحت نظارت پلیس بود.یک واقعیت محض این است امنیت شهروندان عادی برای حاکمان پشیزی ارزش ندارد.مثل موردهای مشابه دیگر در بلژیک و ترکیه و …..این فاجعه ها باز تکرار میگردند وتکرار خواهندشد.

نوبت قربانی سناریو های بعدی شما میتوانید باشید.درخواست امنیت عمومی و همگانی شده حق مسلم شماست.ضرورت ایجاد کمپینی با شعار ـ امنیت حق مسلم ماست – محسوس است و میبایست راه اندازی گردد ننگ بر حاکمان تروریست.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ماآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی