فراخوان اعتراضی گزارشگران: صدای پای بربریت و برده داری همچنان می آید!

Text Size

به کارگران و زحمتکشان جهان, به بشریت!

به نهادهای کارگری, سندیکا ها و اتحادیه ها!

به وجدانهای بیدار در جهان!

در حالی که کارگران ایران دشوار ترین شرایط کاری و زندگی پر مشقت خود را می گذرانند, در شرایطی که دستمزد ناچیز وبارها زیر خط فقر به آنها تحمیل شده است, در برهه ای که هنوز صفیر گلوله های کارگر کش آنها در خاتون آباد شنیده می شود, برگی دیگر از تاریخچه حیات کارگر ستیز جمهوری اسلامی ورق خورد. خبر رسید که احکام پرداخت جزای نقدی و شلاق علیه هفده کارگر معترض معدن طلای “آق دره” تکاب از استان آذربایجان غربی به اجرا درآمده است.

شلاق استثمارگران و حامیان دولتی آنها بر پشت خمیده کارگران زحمتکش این معدن فرود آمده است بطوری که این اقدام غیر انسانی و تکاندهنده, مناسبات و احکام جزایی جوامع برده داری قرون وسطایی را تداعی کرده است. بدین ترتیب داغ ننگ شلاق زدن کارگران شریف این معدن که تحت سخت ترین شرایط کار حاضر به ادامه کاری هستند, بر پیشانی ( رهبران, دولت تدبیر و امید ) و مسئولین قضائی جمهوری اسلامی حک شده است.

این واقعه بار دیگر نشان داد که استبداد حاکم تا چه اندازه و مقیاس در خصومت با حقوق شریف ترین شهروندان کشور است. بر طبق گزارشات منتشر شده هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری و متهمان ردیف ششم تا هشتم به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند و این احکام در روزهای اخیر به اجرا درآمده است.

این عمل وحشیانه مسئولین قضائی جمهوری اسلامی علیه کارگران, اعلان جنگی است علنی که نشاندهنده عمق تحجر و استعداد حاکمان در توسل به همه امکانات سرکوب موجود در برابر حق طلبی و برابری خواهی مردم ایران و بویژه کارگران جان به لب رسیده و معترض کشورمان است.

پرونده سیاه و سرکوبگر استبداد حاکم هر روزه قطور تر می شود و فعالین صنفی جنبش کارگری را به اسارت می گیرند و با اتهامات واهی و پرونده سازی به زندانهای طویل المدت محکوم می کنند. تا جایی که فعال کارگری در بند جعفر عظیم زاده تنها راه اعتراض به شرایط حاکم را, اعتصاب غذا می بیند.اعتراض عمومی و همبسته و یگانه ما در واکنش به این اقدام زبونانه حاکمان, تنها ابزار پیشگیرانه از تکرار این فجایع است.

ما فعالین کارگری, سیاسی , فرهنگی و اجتماعی ضمن محکوم کردن این اعمال ضد انسانی و شنیع علیه کارگران معدن طلای “آق دره” تکاب, از تمامی نهادهای کارگری, مترقی و حقوق بشری می خواهیم که در کنار و در مقام پشتیبانی از کارگران قربانی این اقدام ضد کارگری و وحشیانه قرار گیرند و بانگ رسوائی و محکومیت عاملان و مجریان آنرا هر چه پر طنین تر و در سراسر جهان بصدا در آورند.

 

گزارشگران

۲۶٫۰۵٫۲۰۱۶

www.gozareshgar.com

ادامه دارد …

 

اسامی افراد:

 

آرش کمانگر

ایوب رحمانی

آمادور نویدی

ایراندوخت انصاری

احسان ثابت

اسماعیل فتاحی

امین بیات

اکبر دیلمی

احمد بخردطبع

ایرج مصداقی

بیژن هدایت

بهمن یوسفی

باریش نصیریان

بهروز سورن

بهرام سلطانی

بهروز داوودی

بهرام رحمانی

پروین ریاحی

پروانه قاسمی

پرویز میرمکری

پیروز زورچنگ

پویان انصاری

پیمان

جمشید صفاپور

جابر کلیبی

حسن حسام

حمید رضا رحیمی

ح – ریاحی

حسین نقی پور

حسن زرهی

حمید نوشادی

حسام یوسفی

رئوف کعبی

سوسن شهبازی

ستار رحمانی

سحر محمدی

ساسان دانش

سیاوش کارساز

سیامک مویدزاده

سلام زیجی

سیاوش عبقری

سودابه گشتاسبی

شهلا عبقری

شهاب شکوهی

صدیق جهانی

صادق اندواری

عباس هاشمی

علی رضا نوائی

علی دماوندی

علی رسولی

علی پیچگاه

عباس رحمتی

غلام عسگری

فرهاد دانشور

فرح نوتاش

فرهنگ قاسمی

مینا زرین

مینو همیلی

مظفر فلاحی

محمد سید احمدی

مسعود فروزش راد

محمد اشرفی

مرتضی افشاری

مهرداد شیراکوند

مهران سیرانی

محسن خوشبین

مجید بالاوندی

منصور اصانلو

نسرین الماسی

نسرین احمدی

ندا نوآور

نادر ثانی

هنریک میناس

 

نهادها:

 

کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران- هانوفر

بنیاد ازادی اندیشه و بیان

جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه

کانون فرهنگی و پژوهشی بامداد – استکهلم

کانون همبستگی با کارگران ایران در فرانکفورت

حزب سوسیال دمکرات ایران

 

رسانه ها:

 

سایت هزل دات کام

http://www.hazl.com

سایت اتحاد کارگری

http://etehad-k.com

سایت لجور

http://www.lajvar.se

سایت پژواک ایران

http://pezhvakeiran.com

سایت شهروند

http://www.shahrvand.com

سایت حقوق بشر

https://toptopic.com

سایت مجموعه عصر آنارشیسم – کارگران آنارشیست ایران

https://asranarshism.com

سایت ازادی بیان

http://www.azadi-b.com

وبلاگ محمد اشرفی

http://leniniszm.blogspot.co.at

سایت رنگین کمان

http://rangin-kaman.org

سایت خبرگر

http://www.khabargar.co

سایت ریشه ها

اشتراک وورد پرس

https://eshtrak.wordpress.com

سایت پروانه قاسمی – جابر کلیبی

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

وبلاگ مینا زرین

http://mina-zarin.blogspot.co.at/

وبلاگ عاطفه اقبال

http://eghbalatefeh.blogspot.co.at

وبلاگ اخگر – ترجمه های آمادور نویدی

https://amadornavidi.wordpress.com

سایت گزارشکران

http://gozareshgar.com

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل