نقدی بر خون کوروش

Text Size

فرهنگی که نگاهش صرفا به گذشته است و افتخارش به خونی ست که در بدنی بوده که در پانصد سال قبل از تاریخ میلادی می زیسته است و مباهاتش امروز به داشتن ان “خون شاهی ” در رگهایش است نامش را چه باید گذاشت ؟!
فرهنگی که در قرن بیست و یکم سرود یا ترانه ای می خواند و فریاد می زند “نژاد آریایی ” هستم براستی ما را به یاد کدام جنایت کار جهانی که ملیون ها انسان را تحت عنوان این نام و نژاد نابود کرده است می اندازد ؟
مردمی که چنین ارکستر با شکوهی را براه می اندازند و سمفونی زیبای معروف جهانی را هم به وأم می گیرند که تا بتوانند ترانه ی “قَدَر قدرتی ” خود را به نآم “خون کوروش” و نژاد اریایی و نسل رستم و منسوب کردن این نژاد شان به “کوه و اهن ” را اواز بخوانند واقعا نامشان را چه باید گذاشت ؟
چگونه می شود که این ترانه اینقدر مورد استقبال ما ایرانی ها قرار می گیرد ؟!
واقعن از چه رنج می بریم و چرا اینقدر کمپلکس “خود کم بینی ” داریم که باید با اویزان شدن به نژاد و خون اریایی ، خود را به دیگران ثابت کنیم ؟!
به این ترانه گوش کنیم شاعر همان خواننده در قرن بیست یکم از “برتری خون رگ هایش حرف می زند و از خون شاهنشاه خاوران کوروش در رگ های ما ایرانیان امروز حرف می زند و از کوه و اهن ” برای ما شناسنامه رزمی می سازد .!
نمی دانم ایا این تلاشی ست برای ان شکست های پی در پی چندین هزار ساله ی تاریخی و کتمان و پنهان کردن ان ؟!
ایا با این تفکر و فرهنک نیست که افغان ها ی پناهنده در ایران ، اینگونه تحت ستم و ازار در جامعه قرار می گیرند. ؟! این ویدیو کلیپ را خوب بنگریم و بشنویم . واقعن که تاسف بار و شرم أوراست .
در پایان چه می توان گفت اگر نگفت که این نعره ی نژاد پرستانه هم ، زاییده ی حکومت دیکتاتوری جنایت کار اسلامی ایران است که برای هویت سازی فرهنگی به این دام افتاده است . سرنگون باد حکومت اسلامی ایران و با ارزوی جامعه ایی که عدالت و برابری و ازادی را فریاد بزند .

 

پاینوشت : این ترانه را صرفا از جهت انتقاد به محتوی آن ، در سایت قرار دادیم .

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل