ماموران گمرک ایران با استفاده از اشعه ایکس‌ چهار پناهجو را در یک تریلی در مرز بازرگان بازداشت کردند

Text Size

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ماموران این سازمان چهار فرد را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از مرز بازرگان ایران خارج شوند، با استفاده از دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس‌ بازداشت کردند.

بنا بر این گزارش، سه مرد و یک زن که از اتباع یکی از کشورهای همسایه ایران هستند، در لا‌به‌لای اثاثیه منزلِ داخل یک دستگاه تریلی، مخفی شده و می خواستند به صورت قاچاق از ترکیه به اروپا بروند.

به گفته مقام‌های گمرک ایران، این سومین محموله قاچاق انسان است که در سه ماهه اخیر در گمرک ایران با کمک دستگاه‌های ایکس‌ری کامیونی کشف می‌شود. به گزارش ایلنا، یک محموله دیگر قاچاق انسان روز چهارم اسفند توسط ماموران گمرک ایران کشف شده بود.

ایران نخستین مانع دربرابر مهاجران و پناهجویان افغان است که سعی می کنند با خروج از مرزهای غربی ایران خود را به اروپا برسانند. گروهی از پناهجویان و مهاجران ایرانی هم که امکان خروج قانونی از کشور را ندارند، با گذر از مرزهای غربی ایران و عبور از ترکیه یا کردستان عراق به سمت کشورهای اروپایی می روند.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل