رکسانا تلارمی

انتقادی دوستانه به فرهنگ زبانی برخی از دوستان اپوزیسیون

29 فوریه یادداشت ها


مضحکه انتخاباتی پایان گرفت و رژیم هم اپوزیسیون تقلبی (اصلاح طلب ) خودش را ساخت و هم تعدادی از اصلاح طلبان را مثلا به درون خود راه داد منطور همان لیست ” امید “است اصلاح طلبانی که دست بسیاری از أنها به خون قربانیان زنجیره ای الوده است و برخی دیگر از بد سابقه ترین مهره های همیشکی حکومتی .. وقاحت هم را تا بدانجایی کشاند که صندوق انتخابات نمایشی اش را حتی به داخل زندان ها برد و از زندانیان سیاسی مدنی که ازادیشان در گرو حکومت است و در وضعیت ناچار بسر می برند رای جمع کرد و با وعده و وعید دادن به حصر نشینان البته ” خودی ” برای وعده احتمالی ازادی شان انکشت سبابه انها را هم برای تشویق متوهمین انان در اخرین لحظات مهر زِد . از چند هنرپیشه خوش پوش و رنگارنک زن هم سو استفاد ه کرد و عکس شان را در صف انتخاباتی نشان داد .


البته می شود گفت نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی فیلمی بود در حد فیلم های کمیک تراژدی دست هزارم سینمای هولیوودی که به روی اکران رفت و عده ای هم در پایان برایش سوت کشیدند و دست زدند .


اپوزیسیون همیشکی و واقعی رژیم هم نه تنها مثل همیشه فریب این حکومت را نخورد بلکه با شرکت نکردن و تحریم انتخابات و در عِوَض با فعالیت های سیاسی و فرهنکی و هنری در این دوره از قبیل نوشتن مقاله ها در جهت افشاکری ، ترسیم کاریکاتورهای انتقادی و همچنین با ترتیب دادن اکسیون های اعتراضی مخالفت خود را بار دیگر تثبیت کرد .


اما اپوزیسیون فقط یک ایراد و انتقاد ی را از نظر فرهنگی با خود داشت
و انهم این بود که همان فرهنک ضدیت با حیوانات را متاسفانه به نمایش گذاشت . نخیر هیچکدام از کاندادید ها ی جانی مجلس خبرگان و یا نمایندکان مجلس گرگ نیستند و مردم رای دهنده هم گوسفند نیستند و نه الاغ و قاطر و نه گوساله .. نخیر ان ها جانیان حکومت اسلامی هستند نامشان را گاومیش و سگ های جنایتکار نگذارید و این فرهنک را اشاعه ندهیم که انسان های حقه باز و مکار روباه نامشان است . نخیر پیروزی گرگ و روباه بر کفتار ولایت نبود . . این حکومتی ها یک مشت قاتل و جانی و دزد و جاهل و کلاش بله هستند . اما متاسفانه این روزها هزاران عکس و شعار و نسبت و تهمت به حیوانات بی خبر بی گناه زده شد . نه فقط إز طرف مردم بلکه از طرف برخی از قلم بدستان و هنرمندان و فرهنک ورزان داخل و خارج کشور . تا زمانی که این فرهنک را عِوَض نکنیم و ندانیم قاتل و کلاهبردار و دروغگو حقه باز و شیاد و احمق کیست ونشناسیمش احتملا دشمن اصلی را خوب هدف قرار نداده ایم . دشمن اصلی جانیت کار است نه حیوان . و مشوقین مردم به رای دادن هم سوداگران و منفعت جویان ضد مردمی هستند نه حیوانات . و انکه اگاهانه باز هم از روی مصلحت و منفعت رای می دهد گوسفند نیست ادم است که انگشت خود را مهر زده است .


و انتقاد و طرح این مسئله هم از سوی من خواست فرهنک خرده بورژوایی و …و غرب زدگی فرهنکی هم نیست . نه اینطور نیست . فرهنک زبانی خودمان را درست کنیم با حیوانات مهربان باشیم . این جنایات را ، این حقه بازی را ، این همراهی با جانی و شیاد را انسان می کند نه حیوان .


من تا تنور داغ است این انتقاد را نوشته ام تا که فردا نگوییم کی بود کی بود من نبودم . هنوز این کاریکاتورها هنوز این نسبت دادن فحش ها به حیوانات در صفحات مان باقیست

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است