ماسک تان عقب رفته ، مردم شما را شناخته اند

7 دسامبر یادداشت ها

ماسک هایشان را دیگر برداشته اند و چهره ی کریه شان را در روز روشن نشان ما می دهند که به خیال خام خود شان مثلا ما را بترسانند .

زیرا ماسک های بظاهر زیبای حقوق بشری شان ، ماسک های مهربانانه ی صلح دوستی شان در کنار بمباران های دمکراسی که به سر مردم می ریختند خریداری ندارد.

امروز که دیگر ماسک هایشان به کنار رفته است و ما صورت های شان را شناخته ایم بازی جدیدی را برای ما شروع کرده و به نمایش گذاشته اند .

این بار چاقو را ِتیز کرده اند ، شمشیر را ِبدست گرفته اند ، پرچم های سیا ه را بر افراشته اند و ماسک های جدید خوفناک “داعشی ” ساخته اند تا فریب مان دهند . و دین و کتابی را هم بخوبی انتخاب کرده اند که بتواند آن دین قابلیت این همه کشتار را داشته باشد و احکام شریعه کشتار در کتابش نوشته شده باشد و ابلهان مومن أجیر شده ای که بتوانند احکام را اجرا کنند .

آهای دولت ها و صاحبان سرمایه ، باز هم ماسک تان افتاده است سرمایه و مذهب همیشه دست در دست هم مردم را چاپیده اند ، سرمایه داری از زن ها سو استفاده چون کالا کرده است و یا چون دین إسلام زن را برده در بازار به فروش گذاشته است .

سرمایه و دین همیشه ضد انسان بوده است . این ترفتدتان هم فأیده ندارد . این بالماسکه ی خطرناک و خونین را از مناطق خاورمیانه و نمایش بالماسکه ا ی داعش مضحک و مسخره تان را از خیابان های اروپا جمع کنید و به کشتار پایان دهید . مردم شما را شناخته اند و برای برانداری در مقابل دولت ها یتأن به صف ایستاده اند .

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است