بر أساس دیدن یک خواب, سری بر سر ِ دار رفت

Text Size

زمانیکه قوانین کشوری بر جهل و نادانی بنا شده باشد از فرهنگ حاکم بر جامعه ی آن هم بهتر از این نمی شود انتظار داشت . ازآنجایبکه فرهنک سنتی جوامع عقب افتاده که تار و پودش با اخلاق مذاهب تنیده شده است خرافات حرف اول را در آن جامعه می زند این اتفاق های دور از عقل هم می افتد .

جامعه ای که عقلائی نباشد اعمال و رفتارش را بر أساس فرهنگ سنتی و خرافی تنظیم می کند و حتی تصمیم گیری هایش را یک خواب می تواند تغییر جهت دهد.  خانواده ی مقتولی که قاتل فرزند خود را بخشیده بودند با دیدن خوابی که پدر خانواده در مورد پسرش میبیند که پسر می گوید : (جای من در قبر تنک است ) از عفوی که داده است منصرف می شود و قاتل را به چوبه ی دار می فرستد . از اینرو ست که تا انجا که میشود باید این فرهنگ خرافی سنتی را به چالش کشید و نقد کرد . و ارزش های نوین انسانی را به جای آن جایگزین کرد .

در همین رابطه سازمان حقوق بشر ایران می نویسد : ”

«مرتضی بیات ۲۵ فروردین یکبار به پای چوبه دار رفته بود و خانواده وی در آنجا با خانواده مقتول به توافق رسیدند که در ازای ساخت یک حسینیه رضایت کامل را اخذ کنند ولی چند هفته پیش پدر مقتول خواب می‌بیند که قبر فرزندش تنگ است و نظر خود را تغییر داده و موجبات اجرای حکم مرتضی بیات را فراهم می‌کند. مرتضی حتی شیرینی اخذ رضایتش را به همبندیانش داده بود.»

این زندانی اهل نیشابور بود و معتمدان و بزرگان این شهر برای کسب رضایت برای وی تلاشهای بسیاری کرده بودند.

تارنمای اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران در بخشی از گزارش خود گفته بود: « مرتضی. ب که به قصد سرقت وارد خانه همسایه تازه ازدواج کرده‌اش شده و با روبرو شدن با آنان، تازه داماد و عروس را به قتل رسانده بود، توسط اولیای دم اجرا گردید.»

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل