به گزارش عصر آنارشیسم

گزارش و عکس های مربوط به کمک مردمی از اروپا به پناهجویان در مرز کرُواسی و مجارستان

28 سپتامبر اخبار روز
در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ تعداد ی در حدود ۵۰۰ نفر برای کمک به پناهجویان از بسیاری از کشور های اروپایی ، از جمله از رم بیش از سی نَفَر از جوانان و فعالین سیاسی با گرایشات گوناگون از آنارشیستها و چپ ها از سرتاسر اروپا خود را سازماندهی کردند و به مرز کرُواسی و مجارستان رساندند تا بتوانند به پناهجویان کمک کنند .
کمک کنندگان مابین ساعت ۱۸٫۰۰ تا ساعت ۱:۳۰ همگی در مرز bokovo حضور داشتند . یکی از رفقای آنارشیست ما که در آنجا بود در جواب سئوالهای ما می گوید :
وضعیت در آنروز که ما بودیم بهتر شده بود و مرز را باز کرده بودند و ۱۵۰۰ مهاجر در آنجا بودند .
کمک آنها شامل مواد خوراکی و لباس بود که در اختیار پناهجویان می گذاشتند.
برخورد پلیس در آنروز تقریباخوب بود.
دلیل اصلی ۵۰۰ نفری که به انجا رفته بودند باز کردن مرز بر روی پناهجویان بود که البته مرز آن روز مرز را باز کرده بودند بعد از رسیدن ما کلا برنامه ها عوض شد .
می توان گفت که در کل فقط ۶ یا ۷ خانواده ایرانی و افغانی در بین پناهچویان بودند و بقیه از سوریه می امدند .
در بین ۵۰۰ نفر از افراد کمک کننده به پناهجویان ، تنها یکنفر از رفقای فارسی زبان ما آنجا بود که گزارش را برایمان ارسال کرده است.
به گزارش ایرونیوز : روزانه بطور متوسط هفت هزار مهاجر و پناهجوی گریخته از جنگ از طریق صربستان وارد خاک کرواسی می شوند.
آنها پس از ورود به کرواسی، به اردوگاه موقت پناهندگان منتقل شده و در آنجا برای یافتن مکانی در یکی از قطارهایی که به سمت مجارستان یا اسلوونی در حرکت است، ثبت نام خواهند کرد.
گروهی نیز همچنان ترجیح می دهند به سفرشان با پای پیاده ادامه دهند. اعضای سازمان سلیب سرخ که در اردوگاه کرواسی مستقر شده اند، در تلاشند تا دوباره اعضای خانواده های مهاجران را دور هم جمع کنند.
پس از ورود به اردوگاه بطور متوسط یک نفر از هر ده مهاجر، نیاز به کمکهای پزشکی دارند.
تنها در هفته گذشته ۶۰ هزار مهاجر وارد کرواسی شدند.
کرواسی در تلاش است روند ورود مهاجران را کنترل کند و وزیر دفاع این کشور از صربستان خواسته است که برای نظارت بر جریان ورود مهاجران، به کمک این کشور بیاید.

مهاجران با وجود باران و سرما، بر حرکت خود با پای پیاده شتاب بیشتری داده اند تا قبل از آغاز زمستان به مقصد برسند.

 

۱۲۰۳۳۷۳۸_۹۳۹۱۲۳۱۲۹۴۶۶۹۰۵_۹۶۸۹۰۲۱۳۵_n

۱۲۰۴۷۴۰۴_۹۳۹۱۲۳۰۹۹۴۶۶۹۰۸_۴۷۱۳۷۷۶۵۴_n

۱۲۰۶۳۹۲۴_۹۳۹۱۳۲۷۶۲۷۹۹۲۷۵_۹۲۹۴۰۴۵۸۳_n

۱۲۰۶۷۷۸۷_۹۳۹۱۲۳۱۳۶۱۳۳۵۷۱_۲۷۵۱۸۹۲۰۰_n

۱۲۰۶۷۸۳۱_۹۳۹۱۲۳۱۳۹۴۶۶۹۰۴_۱۱۲۶۲۲۴۳۰۷_n

۱۲۰۶۷۹۵۶_۹۳۹۱۳۲۷۷۶۱۳۲۶۰۷_۲۱۷۷۶۶۸۱۷_n

۱۲۰۶۸۰۴۴_۹۳۹۱۲۳۱۰۹۴۶۶۹۰۷_۱۷۴۸۱۹۹۱۷۷_n

۱۲۰۶۸۰۱۰_۹۳۹۱۲۳۱۰۶۱۳۳۵۷۴_۳۸۷۳۸۲۳۳۹_n

۱۲۰۷۱۴۵۷_۹۳۹۱۲۳۱۳۲۸۰۰۲۳۸_۲۴۰۰۶۷۲۶۵_n

۱۲۰۸۳۸۷۴_۹۳۹۱۲۳۱۱۹۴۶۶۹۰۶_۱۶۶۷۷۱۴۴۵۷_n

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است