امنیتى شدن جو شهرهاى عرب نشین : بازداشت شدگان قیام کرامت اهواز به بیش از ۱۶۰ تن رسیدند + عکس

كريم دحيمى

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
با گسترش دامنه قیام مردم عرب به شهرها و روستاها، نظام حاکم بر ایران نیروهاى نظامى و انتظامى و گارد ویژه را از دیگر استانها به شهرهاى عرب نشین روانه کرده است، و ورودى هاى شهرها با استقرار بازرسى هاى متعدد بسته است. در داخل شهر ها نیز در خیابانهاى اصلى و چهارراه ها و حتى داخل بازارها تعداد زیادى از موتورسواران امنیتی و نیروهای ضد شورش جهت ایجاد ترس و رعب بین مردم و جلوگیرى از تظاهرات مسالمت آمیز آنها، اقدام به رژه مى کنند. انتشار دهها کلیپ در فضاى مجازى از رژه این نیروها در شهر آبادان(عبادان) و اهواز  و حمیدیه و دیگر شهرها گواه این حقیقت است.
در طول یک هفته از اعتراضات از ۷ فروردین تا کنون بیش از ۱۶۰ نَفَر از تظاهر کنندگان در شهرهاى   اهواز،معشور،حمیدیه، خرمشهر(محمره)،آبادان(عبادان) و ملاشیه در جنوب غرب شهر اهواز و عین دو در غرب اهواز توسط نیروهاى اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
بعضى از گزارشها حاکى از آنست که تعداد بازداشت شدگان بیشتر از این عدد است و در بین آنها تعدادى زن و حدود ۲۰ تن زیر ۱۸ سال مى باشند که به بازداشتگاههاى اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه منتقل شدند.
تا کنون هویت بعضى از بازداشت شدگان توسط فعالان حقوق بشر مشخص شد:
شهر اهواز:
-خدیجه نیسى از اهالى شعیبیه در بازار مرکزى اهواز در ۹ فروردین بازداشت شد
-عائشه نیسى ۱۹ ساله از اهالى شعیبیه در بازار مرکزى اهواز در ۹ فروردین بازداشت شد
-محمود بیت سیاح از اهالی آخر اسفالت در ۹ فروردین در بازار مرکزى اهواز بازداشت شد
-خالد مهاوى از کوى اخر اسفالت در بازار مرکزى اهواز ۹ فروردین بازداشت شد
-منصور تمیمى از اهالى کوى سیاحى ۱۰ فروردین در کوى کیانپارس بازداشت شد
-وسام سوارى  ۱۹ ساله از اهالى سپیدار ۱۰ فروردین بازداشت شد
-شهاب نعامى،از اهالى زویه،بازداشت ۱۰ فروردین
-حسن کنانى از اهالى زویه، بازداشت ۱۰ فروردین
-علی خسرجی ۲۳ ساله،۱۰ فروردین در بازار عبدالحمید اهواز بازداشت شد
-عدنان بیانات سکینى ۳۷ ساله از اهالى کوى علوى،بازداشت در ۱۲ فروردین
-جمعه سوارى ۳۲ ساله از اهالى کوى علوى،بازداشت در ۱۲ فروردین
-سورى ثعالبى(سوارى) ۴۷ ساله از اهالى کوى علوى، بازداشت در ۱۲ فروردین
-کاظم طرفى ۴۰ ساله، از اهالى کوى گلستان، بازداشت در ۱۲ فروردین
کوت عبدالله:
-عدنان خسرجى در ۱۰ فروردین بازداشت شد
-سعد نواصرى در ۱۰ فروردین بازداشت شد
-محمد حزبیان ۳۶ساله در ۱۰ فروردین بازداشت شد
-محمد جلیل کنون در ۱۰ فروردین  بازداشت شد
-اسد نواصرى ۹ فروردین بازداشت شد
-سجاد جامعى ۲۵ ساله ۱۲ فروردین بازداشت شد
-محمد فتلاوى ۲۷ ساله،۱۲ فروردین
آبادان(عبادان):
-صلاح بغلانى از اهالى کوى سلیچ در ۱۱ فروردین بازداشت شد
-على بغلانى از اهالى کوى سلیچ،در ۱۱ فروردین بازداشت شدند
-على جنادله ۲۲ ساله از اهالى کوى بورده در ۱۰ فروردین بازداشت شد
معشور (ماهشهر): ۱۱ و ۱۲ فروردین
-فواد حردانی
–فاضل البوصبیح
-حسین البوصبیح
-ابراهیم آل بوعلی
-فاضل عوادی
-محمد البوغبیش (البوبدر)
-ستار آل بوصبیح
-پیروز آل بوصبیح
-حمید البوغبیش (زبیدی)
-رضا البوغبیش
-مهدی آلبوغبیش
حمیدیه:
-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیدیه در روزهاى اول اعتراضات
به گفته فعالان حقوق بشری، سعد نواصرى ، محمد جلیل و اسد نواصرى، از کوت عبدالله در اثر هجوم نیروهاى انتظامى در تظاهرات کوت عبدالله مجروح شدند.
کریم دحیمى

 

 


 

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی