كريم دحيمى

امنیتى شدن جو شهرهاى عرب نشین : بازداشت شدگان قیام کرامت اهواز به بیش از ۱۶۰ تن رسیدند + عکس

4 آوریل اخبار روز
با گسترش دامنه قیام مردم عرب به شهرها و روستاها، نظام حاکم بر ایران نیروهاى نظامى و انتظامى و گارد ویژه را از دیگر استانها به شهرهاى عرب نشین روانه کرده است، و ورودى هاى شهرها با استقرار بازرسى هاى متعدد بسته است. در داخل شهر ها نیز در خیابانهاى اصلى و چهارراه ها و حتى داخل بازارها تعداد زیادى از موتورسواران امنیتی و نیروهای ضد شورش جهت ایجاد ترس و رعب بین مردم و جلوگیرى از تظاهرات مسالمت آمیز آنها، اقدام به رژه مى کنند. انتشار دهها کلیپ در فضاى مجازى از رژه این نیروها در شهر آبادان(عبادان) و اهواز  و حمیدیه و دیگر شهرها گواه این حقیقت است.
در طول یک هفته از اعتراضات از ۷ فروردین تا کنون بیش از ۱۶۰ نَفَر از تظاهر کنندگان در شهرهاى   اهواز،معشور،حمیدیه، خرمشهر(محمره)،آبادان(عبادان) و ملاشیه در جنوب غرب شهر اهواز و عین دو در غرب اهواز توسط نیروهاى اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
بعضى از گزارشها حاکى از آنست که تعداد بازداشت شدگان بیشتر از این عدد است و در بین آنها تعدادى زن و حدود ۲۰ تن زیر ۱۸ سال مى باشند که به بازداشتگاههاى اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه منتقل شدند.
تا کنون هویت بعضى از بازداشت شدگان توسط فعالان حقوق بشر مشخص شد:
شهر اهواز:
-خدیجه نیسى از اهالى شعیبیه در بازار مرکزى اهواز در ۹ فروردین بازداشت شد
-عائشه نیسى ۱۹ ساله از اهالى شعیبیه در بازار مرکزى اهواز در ۹ فروردین بازداشت شد
-محمود بیت سیاح از اهالی آخر اسفالت در ۹ فروردین در بازار مرکزى اهواز بازداشت شد
-خالد مهاوى از کوى اخر اسفالت در بازار مرکزى اهواز ۹ فروردین بازداشت شد
-منصور تمیمى از اهالى کوى سیاحى ۱۰ فروردین در کوى کیانپارس بازداشت شد
-وسام سوارى  ۱۹ ساله از اهالى سپیدار ۱۰ فروردین بازداشت شد
-شهاب نعامى،از اهالى زویه،بازداشت ۱۰ فروردین
-حسن کنانى از اهالى زویه، بازداشت ۱۰ فروردین
-علی خسرجی ۲۳ ساله،۱۰ فروردین در بازار عبدالحمید اهواز بازداشت شد
-عدنان بیانات سکینى ۳۷ ساله از اهالى کوى علوى،بازداشت در ۱۲ فروردین
-جمعه سوارى ۳۲ ساله از اهالى کوى علوى،بازداشت در ۱۲ فروردین
-سورى ثعالبى(سوارى) ۴۷ ساله از اهالى کوى علوى، بازداشت در ۱۲ فروردین
-کاظم طرفى ۴۰ ساله، از اهالى کوى گلستان، بازداشت در ۱۲ فروردین
کوت عبدالله:
-عدنان خسرجى در ۱۰ فروردین بازداشت شد
-سعد نواصرى در ۱۰ فروردین بازداشت شد
-محمد حزبیان ۳۶ساله در ۱۰ فروردین بازداشت شد
-محمد جلیل کنون در ۱۰ فروردین  بازداشت شد
-اسد نواصرى ۹ فروردین بازداشت شد
-سجاد جامعى ۲۵ ساله ۱۲ فروردین بازداشت شد
-محمد فتلاوى ۲۷ ساله،۱۲ فروردین
آبادان(عبادان):
-صلاح بغلانى از اهالى کوى سلیچ در ۱۱ فروردین بازداشت شد
-على بغلانى از اهالى کوى سلیچ،در ۱۱ فروردین بازداشت شدند
-على جنادله ۲۲ ساله از اهالى کوى بورده در ۱۰ فروردین بازداشت شد
معشور (ماهشهر): ۱۱ و ۱۲ فروردین
-فواد حردانی
–فاضل البوصبیح
-حسین البوصبیح
-ابراهیم آل بوعلی
-فاضل عوادی
-محمد البوغبیش (البوبدر)
-ستار آل بوصبیح
-پیروز آل بوصبیح
-حمید البوغبیش (زبیدی)
-رضا البوغبیش
-مهدی آلبوغبیش
حمیدیه:
-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیدیه در روزهاى اول اعتراضات
به گفته فعالان حقوق بشری، سعد نواصرى ، محمد جلیل و اسد نواصرى، از کوت عبدالله در اثر هجوم نیروهاى انتظامى در تظاهرات کوت عبدالله مجروح شدند.
کریم دحیمى

 

 


 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است