عربستان و سایر دولتهای منطقه، اسلام، امپریالیستهای بین المللی سه ضلع مثلث خاورمیانه

بهلول

Text Size

پس از حادثه سقوط جرثقیلها در عربستان و کشته و زخمى شدن تعدادى از زائران در چند روز گذشته، متأسفانه در دوروز گذشته خبر حادثه دیگرى مخابره شد و دل هر انسانى را به درد آورد، صدها تن بر اثر ازدحام زیاد ناشى از باز کردن راه براى یک مقام حکومتى عربستان و محافظان و همراهانش در مراسم عید قربان کشته شدند و عید را تبدیل به عزا کردند. از همینجا اندوه و تأسف خود را اعلام میکنیم و از بازماندگان و خانواده هایشان تقاضا داریم ما را در غم خود شریک بدانند. هر. جا که انسانى توسط چنگال سیستم کشته شود ما آنارشیستها را از صمیم قلب ناراحت و متأثر میکند. اینگونه مصمم تر میشویم تا دلایل فجایع را کشف و آشکار کنیم تا دیگر شاهد چنین حوادث و فجایعى نباشیم.

این حوادث را از زوایاى زیادى میتوان بررسى کرد،مثل این موضع آبکی عباس عراقچی که در اینستاگرامش منتشر شده: عرض تسلیت به محضر ملت بزرگ ایران و تمامی مسلمانان، به مناسبت جان های شریفی که در این حادثه تلخ به لقاءالله پیوستند. انشاالله برای این میزان ناتوانی در مدیریت مراسم حج درمانی یافته شود.برای سلامتی همه مفقودین از جمله همکار عزیز دکتر رکن آبادی، سفیر سابق کشورمان در لبنان، دعا کنیم. وازین قبیل پیامها از طرف سران دولتها و حکومتها بسیار , ولى ما بر آنیم که در این مطلب کوتاه به دو بعد قابل توجه تر این ماجرا بپردازیم، اول اینکه مسئولیت عربستان در قبال افرادیکه براى مناسک حج بدان کشور سفر میکنند چیست و چه میکند؟ و دوم اینکه چه دستى در کار است که پس از این همه اتفاقات وحشتناک و خطرناک هنوز این تعداد انسان بدین کشور سفر میکنند؟

عربستان مهد اسلام است و به علت وجود مکه و مدینه هر ساله تعداد بسیارى از مسلمانان براى مناسک حج بدانجا سفر میکنند و در واقع صرفنظر از ذخایر غنى نفت این کشور درآمد بسیار بزرگ دیگرى هم دارد از طریق ورود حجاج. به زبان دیگر عربستان یکى از بزرگترین کشورهاى توریستى دنیاست و درآمد هنگفتى از طریق توریسم مذهبى بدست میآورد. این درآمد بقدرى هنگفت است که برخى معتقدند با درآمد نفتى آن خیلى تفاوت نمیکند. حال با این همه درآمد و امکانات بى انتها چرا چنین اتفاقاتى باید رخ دهد؟ چرا حکومت عربستان کوچکترین ارزشى براى جان انسانها قائل نیست؟ چرا رفتارش با دیگر کشورهاى توریستى متفاوت است ؟ تمام پاسخها سر از دین درمیآورند.

عربستان داراى توریسم مذهبیست و خیالش ازین راحت است که توریستهایش را به سمت خود میکشد ( به مکانیسم این کشش در نکته دوم میپردازیم ). این کشور بدلیل داشتن منابع عظیم نفت مورد حمایت و دوستى کشورهاى سرمایه دارى و امپریالیستى است و کوچکترین نگرانى از بابت هیاهوهاى حقوق بشرى رسانه ها که بطور گسترده اى در اختیار و تحت تأثیر حامیان سرمایه داراش هستند، ندارد.کمااینکه در مورد اعدامهاى گسترده و حمایتش از تروریستهاى داعش و کشتار مردم یمن و و و کوچکترین مخالفتى نمى بیند چه برسد به مقاومت.

با توجه به این نکات این کشور همواره با مهمانان خود با دیدى از بالا به پایین برخورد میکند و در واقع بر سرشان منت میگذارد که اجازه میدهد وارد خاکش شوند. ازین منظر فرادست عربستان است که این کشور در قبال مهمانان خود بى تفاوت برخورد میکند و مدیریت مناسبى براى پیشگیرى از فجایع ندارد و حتى پس از فاجعه با بدن بى جان زائران با کمال بى تفاوتى و توهین آمیز رفتار میکند. در واقع عربستان نه تنها مانند یک میزبان رفتار نمیکند بلکه از مهمانان خود طلبکار هم هست. حکومت عربستان بعنوان یک حکومت سرمایه دارى مذهبى همچون حکومت ایران از کثیف ترین و نکبت بارترین حکومتهاى منطقه است. کافیست به وضعیت زنان و جوانان در این کشور نگاهى بیندازیم تا بفهمیم این کشور در کجاى کار قرار دارد. و حال نکته مهم بعد، عربستان چگونه مسافران خود را هر ساله به سمت خود میکشد بدون اینکه پس از حوادث داخلى و ماجراجوییهاى خارجى که به کشتار سایر مسلمانان منجر شده است، خللى در آن ایجاد شود؟

حکومت عربستان از راههاى مختلف و لابیگریهاى گسترده جلوى آگاهى و رشد تفکر سکولار را در بین مردم خاورمیانه میگیرد. پولهای هنگفتی صرف جلوگیری از ایجاد مدارس و با سواد شدن بچه ها و مخصوصا دختران در نقاط مختلف خاورمیانه میکند و ازین طریق جلوی اگاهی کسب کردن را با دامن زدن به جهل میگیرد. البته ناگفته نماند که در این بین حکومتها و دولتهاى دیگر منطقه هم بنا به منافع خودشان در این مسیر عربستان را خواسته و یا ناخواسته همراهى میکنند.

در واقع حکومتها و دولتهاى منطقه منافع خود را در عدم آگاهى و تعصب و جهل و نادانى مردم خاورمیانه میجویند و ازین روى تمام تلاش خود را به کار میگیرند که جلوى آموزش و آگاهى رسانى را گرفته و در عوض تعصب و افراطیگرى و جهادیسم را ترویج کنند. حال باید دید که چه کسانى بطور عمده حکومتیها و دولتیها را تشکیل میدهند و چه کسانى جهادیها و تروریستها را، تا روشن شود پشت پرده چه خبر است. با یک نگاه اجمالى متوجه میشویم که یک طرف طبقه سلطه گر حاکم و سرمایه دار است و طرف دیگر طبقه کارگر و فقیر و فرودست نگهداشته شده.

کاملا آشکار است که طبقه سلطه گر تمامى ثروت و امکانات منطقه را بدست گرفته و طبقه فرودست نگهداشته شده را با اهرم دین وعده به زندگى بهتر دنیوى و اخروى میدهند و الت دستشان میکنند براى گرفتن منافع بیشتر از دولتهاى دیگر. در واقع یک هارمونى اهریمنى را میشنویم، حکومتها و دولتهاى منطقه دست در دست چپاولگران فرامنطقه اى یا همان امپریالیستها مشغول تاراج و غارت منابع و ثروتهاى منطقه هستند و روز به روز جیبهایشان پر زر تر و بازوانشان پر زورتر میشود به موازاتى که مردم خاورمیانه روز به روز فقیر تر و ضعیف تر میشوند در حالیکه خاورمیانه ثروتمندترین منطقه جهان است. همین ثروت باعث جلب توجه سرمایداران و امپریالیستهاى بین المللى شده و با همراهى و همکارى طبقه سلطه گر منطقه چنگ در جان و مال مردم انداخته اند. و چه چیز ابزار دست این خون آشامان منطقه اى و فرامنطقه ایست براى نیل به این هدف و جلوگیرى از اتحاد طبقه چپاول شده؟

دین. با ابزار دین مردم منطقه را سرگرم دعواها و جنگهاى فرقه اى میکنند و با خیال راحت به سلطه و چپاول خود ادامه میدهند. با این ابزار جلوى متحد شدن مردم را میگیرند. به حال و روز خاورمیانه نگاه کنید، امپریالیستهاى بین المللى نفت و گاز را به مفت میبرند و سلاحهاى خود را به قیمتهاى گزاف میفروشند، حکومتها و دولتهاى منطقه جیبشان را ازین منابع ثروت سرشار پر میکنند و در عوض به مردم تعصب و اسلحه میدهند و مردم غافل نگه داشته شده چه میکند؟ سر فامیل خود را، همسایه و دوست خود را به این بهانه که : سنی است، شیعه است، مسیحیست، یهودیست، بهاییست، کافر است … میبرد. بدین ترتیب طبقه سلطه گر روز بروز فربه تر و طبقه فرودست نگاه داشته شده روز بروز نحیف تر و متعصب تر میشود. در واقع دین براى دولتها از طرفى امکان سرکوب و جلوگیرى از بروز اتحاد و انقلاب مردم است و از سوى دیگر دروازه ورود به ثروت افسانه اى خاورمیانه. دین در اینجا ابزار سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر است.

ازین منظر است که دولتها و حکومتهاى منطقه با همفکرى امپریالیستهاى بین المللى و با قلم برخى چون لیبرالهاى چپ غربى به ساختن دژى براى محافظت از دین مبادرت کرده اند و مواردى چون ” اسلاموفوبیا” را پیش کشیدند تا جلوى هر گونه نقدى به ساختار و کارکرد دین گرفته شود. براى اینان طبیعیست که از هر ابزارى استفاده کنند تا دین و کارکردهایش را ثابت نگاه دارند و هر روز بر آتش فقر، جهل و تعصب و جنگهاى فرقه اى بدمند، چرا که ادامه حیاتشان در گرو همین کشتارهاى دینى ناشى از جهل و تعصب و فقر است. ببینید چگونه مردم بینواى منطقه را در بیسوادى و فقر نگاه داشته اند و مدام آنها را به قناعت و تعصب بیشتر و جهاد تشویق میکنند. ببینید چگونه از سوى تمام دولتهاى به ظاهر متخاصم منطقه یک سیاست واحد در قبال مردم خاورمیانه اعمال میشود، آنها را ابتدا با تزریق تفکرات فاشیستى در بستر فقرى که خود ایجاد کرده اند نسبت به سایر مردم منطقه بدبین و دشمن میسازند و سپس با استفاده از کارکردهاى دین که با بیسواد و متعصب نگه داشتن مردم آنها را به جان هم مى اندازند و خود در نبود نیروى مردمى مقاومت کننده هرگونه سواستفاده اى از ثروتها و امکانات منطقه را انجام میدهند.

این غارتها و کشتارها تا روزى که مردم خاورمیانه کارکرد دین را براى دولت درک نکنند ادامه خواهد داشت، هر روز مردم یا جذب گروههایى مثل داعش و طالبان و الشباب میشوند و هم دردها و هم طبقه اى هاى خود را میکشند و کشته میشوند و یا توسط دولتها کشته و شکنجه میشوند و یا در حج تحقیر و کشته میشوند و در تمام این حالتها مدام فقیر تر و متعصب تر میشوند و به زندگى غیر انسانى بیشتر خو میگیرند. براى رسیدن به زندگى در شأن انسان و آزاد شدن خاورمیانه راهى نیست بجز آگاهى رسانى در مورد کارکردهاى دین. مردم منطقه باید بدانند چه کسانى ازین جنگها و کشتارها سود میبرند و خود چگونه فرودست نگه داشته میشوند.

 

۱۲۰۴۸۸۴۰_۴۷۶۴۷۹۵۷۹۱۹۸۳۸۷_۸۶۸۰۴۱۱۷_n

 

۱۱۶۶۶۹۵۸_۴۷۶۴۷۵۹۸۲۵۳۲۰۸۰_۱۲۲۸۵۱۵۰۴۱_n

۱۲۰۴۷۶۸۳_۴۷۶۴۷۸۲۳۹۱۹۸۵۲۱_۱۸۹۷۹۲۲۶۱۴_n

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل