مصاحبه عصر آنارشیسم با پانک های آفرو چرنوبیل

به گزارش عصر آنارشیسم

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

۱- به نظر شما کلا جنبش آنارشیستی در سطح جهانی در چه وضعیتی به سر میبرد و چه آینده ای برای آن متصور هستید؟

به عقیده ما جنبش های آنارشیستی را نمی توان در شکل کلی آن بررسی کرد.زیرا بستگی به کشورهای مختلف جنبش های آنارشیستی می توانند در وسعتی کوچکتر یا عظیم تر باشند.

می بایستی بر اساس نظرات شخصی این مقوله را ارزیابی کرد.ما بر این اعتقادیم که آنارشیسم در شرایط رشد بسیار سریع می باشد. به مرور در ذهن جامعه چنان رخنه می کند که به آگاهی بر حق خود و خود مدیریتی به نفی دولت  می رسید. به خصوص این افکار در بین لایه های جوان جامعه بیشتر پدیدار می شود که ما آن را به عنوان تفکر نسل جوان می شماریم که به مرور راه تکامل خود را در جامعه طی می کند.

۲- تاریخچه گروه شما چیست ؟ به چه نامی فعالیت میکنید ؟ تا کنون چه فعالیت هایی داشته اید ؟ به لحاظ رسانه ای دارای کدام امکانات تبلیغاتی هستید؟

شخصا من از دوران کودکی شورشگری را آغاز کردم. به نحوی از دوران کودکی احساس می کردم که این سیستم درست کار نمی کرد.

به گمانم در پایان دوران تحصلیم دیگر همه چیز برایم روشن شده بود.

فعالیتهای ما شامل حمایت از گروه های آنارشیستی , اشغال مراکز اعتراضات مستقیم در خیابان ها و همچنین ارتباطی تنگاتنگ با سی ان تی (کنفدراسیون ملی کارگران ) بود.

ما باند موسیقی پانک راک هستیم و به این خاطر ما مدیاهای مختلف شبکه های اجتماعی گوناگون وب سایتها و…….استفاده می کنیم.

۳- چه تعداد گروه آنارشیستی در آنجا وجود دارد و وضعیت جنبش آنارشیستی چگونه است ؟

در کشور ما همه نوع گروه ها و سازمان ها ی مختلف آنارشیستی هستند که در جهت اهداف آنارشیستی و آزادیخواهانه مبارزه می کنند. برخی از آنان در جهان از جمله پیشگامان هستند : C.N.T F.A.I A.I.T , آنارشیست های سیاه دست ,  مبارزه آتونوم های صلیب سیاه ,  همبستگی آزادیخواه هان بین الملل

در حال حاضر تمام سازمان ها و گروه ها  بر ادبیات و تعلیم و تربیت آنارشیستی تمرکز کردند.

۴-با آنارشیستها در کدام کشورها ارتباط دارید ؟

در حال حاضر ما با گروه های آنارشیستی  نو ارته آمریکا و اروپا در ارتباط هستیم.
۵- آینده آنارشیسم را در کدام کشورها مطلوب ارزیابی میکنید؟ جنبش آنارشیستی در چه کشورهایی حضور قوی در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد ؟

ما باور داریم که نمی توان از موفقیت جنبش آنارشیستی به این شکل صحبت کنیم . مبارزات آنارشیستی همچنان ادامه دارد. هنوز بسیاری از کارها برای تغییر در افکار مردم لازم است که انجام شود و بدین ترتیب مبارزه همچنان ادامه دارد.
۶- تاثیرات مبارزاتی گروه شما تا کنون در کشوری که زندگی میکنید چه بوده است ؟

گروه ما از طریق شبکه های اجتماعی و همچنان در عملیات گروهی مختلف از جمله : گروه های فمینیستی, آشپزخانه مردم  ,تدریس ومباحثه های آنارشیستی  ,مبارزه علیه وحشی گری های پلیس ,اشغال ساختمان های خالی , ایجاد مراکز و کتابخانه های خودگردان

لازم به یاداوری است که جنبش آنارکو فمینیستها در حال حاضر از قوی ترین هاست.

۷- در خاورمیانه با آنارشیستهای کدام کشورها ارتباط دارید؟

در حال حاضر ما از هیچ گروه و سازمان آنارشیستی در خاورمیانه اطلاعی نداریم در نتیجه هیچ ارتباطی هم در بین نیست.
۸- چه اطلاعاتی راجع به وضعیت جنبش آنارشیستی در ایران و افغانستان و کلا خاورمیانه دارید ؟

متاسفانه ما هیچ اطلاعی در باره جنبش های آنارشیستی در خاورمیانه به طور عمومی هیچ اطلاعی نداریم.

۹- آنارشیستها در کشور شما با چه محدودیتها و مشکلاتی روبرو هستند؟ در مورد سرکوب و زندانیان نیز توضیح دهید?

ما در حال حاضر با وضعیت مشکلی روبرو هستیم هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی

احزابی که در راس قدرت می باشند رشوه خواری و بی عدالتی خود را به همه اثبات کردند.

وحشی گری ها و خشونت های پلیس به نقطه اوج رسیده است. به نحوی که قوانین آزادی بیان به طور کلی به زیر ضربه رفته است.

اما هیچ کدام از این فشارها و سرکوب ها مانع از پیکار مردم برای بدست آوردن حقوق خود و حضور اعتراض آمیز آنان در خیابانها نمی شود.
۱۰- مقدار گرایش به آنارشیسم طی سالهای اخیردر سطح کشور شما و جهان بیشتر شده یا کمتر شده است؟

ما بر این باوریم که جنبش های آنارشیستی ارتباطی تنگاتنگ با سیستم آموزش و پرورش دارد. برای یک جنبش آنارشیستی بسیار موفقیت آمیز تغییرات پایه ای در سیستم آموزش و پرورش یک مقوله بسیار حیاتی است.

شاید که دهه ها و یا حتی قرن ها طول بکشد تا موقعی که آنارشیسم بتواند حسابی مسیر اصلی خود را طی کند.

اما در کشورهایی همچون یونان و فرانسه شرایط بسیار متفاوت است زیراکه آنها گام های بسیاری از ما فراترند.
۱۱- لطفا در باره تاریخچه و قدمت آنارشیسم درکشور خودتان را برای خوانندگان ما توضیح دهید ?

در بخش منطقه اسپانیایی تاریخ آنارشیسم از نفوذ و حمایت گسترده ای برخوردار شد.از دوران جمهوری اول (۱۸۷۳ تا ۱۸۷۴ ) اوج دوران قدرت آنارشیسم بود.

این تاثیرات بین سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۹ تکرار شدند.آن زمان دورانی بود که اتحادیه ها بر اساس پرنسیب های آنارشیستی , کنفدراسیون ملی کارگران موفق شدند که صدها هزار کارگر را متحد کنند.

در طول جمهوری دوم و جنگ داخلی اسپانیا در سال ۱۹۳۶ آنارشیسم مهمترین سالهای زندگی خود را تجربه کرد. که اوج مشارکت در همان انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی ۱۹۳۶ بود . انقلابی که پس از کودتای نظامی ارتش اسپانیا بود.

این انقلاب اجتماعی یکی از نادرترین اتفاقات تاریخی بود که ایده آنارشیستی در بزرگترین مقیاس تاریخی آن بود.

در ۱۹۷۷ در طول دوران انتقال آنارشیسم عظیم ترین جایگزین سیاسی, فرهنگی و اجتماعی بود .

اما آنارشیسم در مجموع بایستی با جنبش کارگری در ارتباط باشد. اما مقوله هایی مثل فردگرایان اسپرانتو  طبیعت گرایان  طرفداران خاص شیوه تعلیم و تربیت در اون جنبش حضور داشتند .

همچنان که امروز هم در جنبش های آنارشیستی طیف گسترده ای از آتونم ها (طرفداران خودمختاری) وگانیسم  طرفداران تئوری کوییر و………

همچنان جنبش های کارگری هم تاثیر گرفته از آنارشیسم هم باید مورد توجه قرار گیرند.

۱۲- چگونه میتوانیم همکاری کنیم؟

همکاری بین جنبش های آنارشیستی بین کشورها یکی از ضروریات است و بهترین راه برای رسیدن به این هدف ارتباط منظم از طریق اطلاع رسانی و شبکه های عمومی می باشد.

۱۳- آیا شما به سبک فدراسیون های آنارشیستی انترناسیونال موجود فعالیت می کنید یا با توجه به وضعیت سیاسی کشورتان به سبک و روش های دیگری فعالیت می کنید?

ما گردهمائی های مرتبی داریم که بر اساس نظرات جمع و توافقات حاصله از آن در محدوده مراکز خودمان کارها را از پیش می بریم.ما بهترین تلاش را بر همکاری و سازماندهی مرتب می کنیم.

۱۴ – نظرتان در باره جنگ داخلی اسپانیا و قیام کرونشتات چیست و امروزه آن دو حادثه مهم تاریخی برای جنبش آنارشیستی را چگونه بررسی و تجزیه و تحلیل می کنید ? به لحاظ تاریخی در چه رویدادهای تاریخی آنارشیستها تا کنون نقش ایفا کرده اند ?

خیزش نظامی ۱۹ جولای ۱۹۳۶ موفقیت هایی به میزان متفاوت در نقاط مختلف اسپانیا داشت.

در کاتولونیا این خیزش موفق نبود زیراکه کارگران قبل از خیزش فاشیست ها سرکوب شدند اگر چه بخشی از کارگران محافظت سربازخانه را به عهده داشتند. مسلح شدن توده ها مشکل بود زیراکه دولت از انتقال آن به مردم برای مسلح شدن جلوگیری می کرد.

جنبش مردمی نقش بسیار مهمی در منطقه جرونا و فیگورس و مناطق دیگر همچون لیدا  تاراگونا  داشت. حتی به دلیل شکست در بارسلونا ؟؟؟؟؟؟؟؟

قیام موفقیت آمیز نبود و جناح راست مدافع کلیسا خشم توده مردم را برانگیختند. اگرچه در بیستم جولای کاتولونیا در دست نیروهای انقلابی بود این در صورتی است که دولت یک دولت نظامی و فاشیستی بود. چهره های بسیار سرشناس و محبوب مثل دوروتی ,اسکاسو و گارسیا اولیور در این مقطع کشته یا از بین رفتند.

در مادرید سی ان تی به هیچ عنوان چنین سازماندهی نداشتند.

اولین اخبار بسیار ناراحت کننده بود زیرا که پادگان هایی که قرار بود بپیوندند به تولدو ,  گادالاجارا و آلکالادوهنراس توسط فاشیستها دور تا دور مادرید را محاصره کردند. Toledo, Guadalajara and Alcala de Henares

اسلحه هایی که استفاده شدند اسلحه هایی بودند که کارگران استفاده کردند که شورشیان را بیرون کنند.

در بیستم جولای تقریبا یک چهارم نیروهای شورشی شکست می خورند . بقیه مناطق مانند  Alcalá de Henares قوی تر بودند و در نتیجه یک روز دیرتر سقوط کردند.

Note that the CNT could not seize any printing press to publish “CNT” that had been occupied by socialists and communists

In the area of Levante highlights the inability of the authorities of Valencia who said that the garrisons were loyal to the Republic. At first there was great confusion because the radios were controlled by the government and the rebels. At this the two unions agreed and declared a general strike and day 20 is a revolutionary committee

The situation in Valencia was confusing because the barracks were not moving apparently arguing about himself rose or not. Something that discouraged the military to stand up was the presence of a vessel of war in the fair port of Valencia

They go by day and dismantling unions strike arise in the areas of food for a shortage was not given

After 15 days of waiting and confusion workers decided to storm the barracks

In Asturias the CNT proposed that the people take the weapons thing did not happen. The uprising was an immediate success in Oviedo, Gijón unlike where assault guards and police sided with the workers and redición civil guard achievement

In Aragon the uprising on July 19 was a great success, this was because it was perfectly planned. It had taken a disarmament and weapons workers had gone to the power of the rebels. To this we must add some ingenuity among union leaders who had relied too much on the civil governor

A Aragonese workers could only fit them expect workers from other areas of Spain the free themselves

In Galicia, July 19, news of the uprising in different parts of Spain are received, but until 21 Uprising lining Coruña was given. The heavy fighting for several days but the inequality between the two groups was that the fascists finally triumph

In the Basque Country a differentiation between rural areas had a deeply rooted the “Jesuitism” and was given mostly urban leftists

In Vitoria was an important garrison was an immediate success, but not in San Sebastián, Santander and Bilbao. All this will change because the factional forces will penetrate from Navarra, which were of great importance. This entry is easy due to the quietness of the peoples and rudimentary weapons they possessed

In Andalusia, the uprising was successful in principle different areas. In Sevilla, Queipo De Llano, seized the radio, which caused confusion among workers because no slogans were launched in favor of the rebels. In other areas such as Cadiz, the acting governor was key to not letting asaltasen barracks, thinking they were faithful. In Almeria highlights the attitude of the governor did not hesitate to hand over their weapons to the people. But finally in Andalusia, by the treachery of the military and the error by not allowing government troops disembarked, I made the uprising triumph

Finally we should speak of Ceuta and Melilla, where the spark of the uprising occurred on July 17, here the rebels had great power and soon take over the whole area. Previously people left, had been imprisoned. The uprising was an immediate success and became the peninsula here

۱۵- مشخصات و مختصات یک جامعه آنارشیستی چگونه است ?

عمل مستقیم  ,آنتی پارلمانتاریسم  ,خودگردانی ,استقلال فردی , نافرمانی مدنی  ,حمایت متقابل , انترناسیونالیسم , برابری جنسیتی

۱۶- در مورد اوضاع سیاسی روز  کشور خودتان توضیح دهید لطفا ?

منحط و منسوخ

۱۷ – در پایان مصاحبه اگر سئوالی از ما دارید و می خواهید به موضوعات دیگری نیز اشاره کنید که ما به آن نپرداختیم چنانچه مایل هستید می توانید به آن بپردازید و بعد از پاسخ و درج مصاحبه چنانچه باز سئوالاتی از طرف رفقای شما و ما و خوانندگان و مخاطبان شما و ما مطرح بود در مصاحبه دوم به آن می توانیم بپردازیم ?

باعث خوشحالی و تشویق ما شد که این مصاحبه را انجام دادیم.همچنان در جهت تبادل اطلاعات مقوله ای مثبت در جهت رشد جنبش آنارشیستی می باشد. در آغوشتان می گیرم.

Raktor nº ۴

مقاومت , تندرستی و آنارشی

https://www.facebook.com/Chernobylafropunk

پاینوشت :

در خاتمه بایستی بگوئیم که اهداف ما از مصاحبه با شما عبارتند از :

الف – مصاحبه به منظور بررسی وضعیت جنبش آنارشیستی در سطح جهان و معرفی هر گروه به مخاطبان خود ،انتقال تجربیات ،آگاهی از مقدار امکانات ، نیازها ،ارتباطات به منظور همکاری متقابل
ب- در اختیار قرار دادن امکانات متقابل به یکدیگر برای مبارزات آنارشیستی

ج- ترجمه مطالب و مقالات یکدیگر به زبانهای مختلف و انتشار آن

د- انتشار و ترجمه اخبار آنارشیستی در سطح جهان به زبانهای مختلفآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۲- عصر آنارشیسم در تلگرام
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۲ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۵ – تلگرام آنارشیستهای مریوان
۱۶- آدرس تماس با ما 

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com
۱۷ – سایت عصر آنارشیسم
۱۸ – کانال تلگرام آنارشیستهای کردستان - بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۲۰- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۲۱- فیسبوک  “دختران آنارشیست افغان ”
۲۲- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۳– اینستاگرام آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان )
۲۴- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۵ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۶- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۷ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۸ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۹ – تلگرام جامعه دگرباشان فارسی زبان
۳۰ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۳۱- تلگرام آنارشیستهای مشهد
۳۲ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۳۳ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۳۴ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۵ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۶ – تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۷ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۸ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۹ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۴۰ – فیسبوک آنارشیستهای اهواز
۴۱ – فیسبوک آنارشیسم سبز
۴۲ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۴۳ – تلگرام قیام مردمی

کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.