نقش بیماری های واگیر دار در تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی از طاعون تا کرونا با نگاهی به تاریخ

Text Size

همانگونه که شیوع وبا یا طاعون در قرون وسطی در اروپا تا حدودی موجب تحولات اجتماعی و تحرکات طبقاتی گردیده است ، بیماری کرونا هم می تواند علتی شود که مردم ایران بتوانند دولت متزلزل را تحت تاثیر تحول و تغییرات و حتی نظام جمهوری اسلامی را ساقط کرده و زمام امور را در دست بگیرند .

برای اولین بار اپیدمی مرگ بزرگ، مرگ سیاه در اواسط قرن سیزده میلادی از سمت اسیا و از جنگ های مغولان با چینی ها آغاز و به دیگر نواحی جهان سرایت کرده و در حدود چهار صد سال در دوران مختلف، جان ملیون ها انسان از آسیا و اروپا و حتی برخی از نواحی آفریقا را گرفت. از قرن سیزدهم میلادی تا اواخر قرن هیجده میلادی بیماری طاعون جمعیت اروپا را به یک سوم آن رساند .
از انجایی که قرون وسطی با قدرت سیاسی و مذهبی مسیحیت و کلیسا توام بوده است مبلغین مذهبی این بیماری را یکی از علایم مجازات خداوند دانسته و تشویق مردم ناآگاه به خودزنی (همان زنجیر زنی) طلب بخشش از خدا برایشان می نمودند و در پی آن همچنین یهودیان و کولی ها را مسبب این بیماری کشنده دانسته و بدستور کلیسا کشتار بزرگی با سر زدن و سوزاندن انان در این دوران صورت می گیرد.
طاعون که از آن بنام مرگ بزرگ و یا مرگ سیاه نام می برده اند موجب بحران اقتصادی اجتماعی و مذهبی نیز می شود
از انجاییکه در دوران وسطی نظام جامعه بر اساس مذهب و فیودالیسم اداره می شده است یکی از متداول ترین اشکال جامعه چنین بوده است که صاحبان زمین با خانواده های پر جمعیت خود با کارگران و‌برده ها و خدمه های خانه که در ازای لقمه ای نان و داشتن سقفی بر سر زمین و خانه هایشان با هم زندگی می کرده اند. با حمله ویروس کشنده طاعون برخی از مالکین این زمین ها با تمام اعضای خانواده و کارگران خود از بین رفته و یا اینکه‌ خودشان برای مداوا عازم شهر های بزرگ می شده اند و خانه ها، باغ ها و زمین های زراعتی خود را رها کرده، فرصتی بدست می آمده است که اگر فردی از طبقات فرودست و محروم که از بیماری جان سالم بدر می برده است با کار کردن روی زمین رها شده صاحب زمین شود که محققان و تاریخ نویسان در آن زمان از این پدیده بنام تغییرات جابجایی تحرک خودبخود اجباری طبقاتی نام برده اند .

گرچه در قرون وسطی تفکرات مذهبی حاکم بر جامعه و خرافات دست در دست هم داده و موجب کشتار بسیاری شد، اما همچنین در دوره هایی که جوامع اروپایی دچار طاعون و یا وبا می شدند شاهد شورش و جنبش های دهقانی در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، انگلستان، المان و همچنین در کشورهای اروپای شمالی چون سوید نیز می باشیم .

اطاعت نکردن و‌سر باز زدن دهقانان از دادن مالیات به حاکمان، فیودال ها، اعیان و اشراف جامعه که همان زمین داران بزرگ بوده اند.

مجهز شدن دهقانان به اسلحه و قیام دهقانان و دخالت سیاسی دهقانان برای اولین بار در امور سیاسی در کنار اعیان و اشراف و فیودال ها یی که بخاطر بحرانی که طاعون آفریده بود تضعیف جسمی روحی موقعیت اجتماعی شده بودند.

پرداخت کمتر مالیات و‌سقوط قیمت بازار و ربح موجب تضعیف سرمایه داران بزرگ شده و موجب می شد که زمین های بیشتری در اختیار دهقانان فقیر قرار بگیرد .
. از انجاییکه که بیماری طاعون حدود پانصد سال اروپا را دچار خود کرده و در این پانصد سال هر دوره پس از بین رفتن طاعون ، در شهرها و روستاها کمبود کارگر بوجود می آمده است . موقعیتی فراهم می شده است که کارگران شروع به درخواست و دستمزد بالاتر و رفتار انسانی تر از جانب اربابان خود، داشته باشند .
. با کمی توضیح از تاثیرات بیماری های مسری کشنده در جوامع گذشته می توان از تجربیات تاریخی آن استفاده نمود .
زیرا مبحث اقتدار و قدرت و نقش مذهب و سرمایه و کارکردهای آن در جامعه بشری و مقابله با آن تا به امروز همواره در جریان است .

امروزه نیز مبلغین و رهبران مذهبی بخاطر عجز انسان در مقابل بیماری مسری و کشنده کرونا به خرافات و تفکرات غیر انسانی می توانند دامن زنند و فضایی بس خطرناک و متشنج در جامعه ایران بیافرینند
از این رو همبستکی و افشاگری مردم بیش از بیش در مقابله با تفکرات پوسیده ارتجایی حاکمان دولت و مبلغین مذهبی ضروری ست.

حال با تضعیف شدن دولت در حل مشکلات و بحران ها ی اجتمایی فرصتی برای همبستگی و شورش و جنبش های مردمی فراهم می‌شود تا خود زمام امور را در دست بگیرند از این رو جامعه ایران امروز بستری آماده برای قیام مردمی می باشد.
نارضایتی از وضعیت اقتصادی در پیوست با بحران اجتماعی که بیماری کرونا یکی از عوامل آن می تواند باشد زمینه ایست برای اعتصاب های سرتاسری که دولت متزلزل غارت گر جمهوری اسلامی را به کام مرگ بکشاند.
از جمله سر باز زدن از خدمت سربازی ، فرار از پادگان ها ، باز کردن در زندان ها و مهم تر از همه اعتصابات کارگری کارخانه ها ، این دولت نیمه جان را فلج کرده و از هستی ساقط می کند
انقلاب در راه است !
انقلاب یک ضرورت است !
زنده باد انقلاب!

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل