دختر باروت

تجاوز با طنین اسلام

خفقان را کش دهید!! تا سرزمین مان در آتش جهل و رذالت بسوزد..سرزمینی که کرکس های عبا به دوش ،با افکار پست و بی بنیاد خود ، به تجاوز رنگ قانون می زنند…و اسیر نبودن در چادر های نکبت و حقارت را ، دعوت مردان به رابطه ی جنسی تلقی می کنند….میادین شهر را با دار و خون می پوشانند و برهنگی زن را محکم ترین دلیل برای تجاوز می دانند.این دیکتاتوران ، بر اسلام، تن برهنه ی زنان را نقش میزنند و تمامی قوانین شان ریشه در مرداب هوس ها ی بیمارشان دارد… خفقان را کش دهید!! دیری نمی پاید که تجاوز به مردان و سر بریده شدن پدران ، برای تکه ای نان را رسمیت می بخشند..و همه در نهایت بهت، سنگینی این بار را بدوش می کشند…و لال ، با مغزهایی پکیده ، خرد شدن غرور انسانی مادران و خواهران شان را به تماشا می نشینند… خفقان را کش دهید!! که مجوز بخشیدن به متوحش ترین و رذیلانه ترین ، رفتارهای ممکن ، در راه است……. بگذارید حقارت و سر خوردگی هایمان در این سردابه ی سیاه ، در تاریخ بشر ثبت شود….

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است