آیا تئوریزه کردن تجاوز به زنان توسط سایت سپاه نشانه آن است که اسلام دین تجاوز است؟

از فعالین بلوک سیاه ایران / ادمین ۱۳

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

ابتدا بخوانیم که دقیقا هادی شریفی نویسنده سایت تسنیم وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در قسمتی از مطلب ضد انسانی خود با کمال بی‌شرمی و وقاحت چگونه نوشته است : «

اما دو نکته اساسی توسط کابران کشف حجاب کرده این صفحه مطرح می‌شود و به آن تاکید می‌شود. اول اینکه کشف حجاب و عریانی» حق «زن است و زن» حق «دارد آنگونه که می‌خواهد در جامعه ظاهر شود و دوم اینکه حجاب مصونیت نیست محدودیت است!

در پاسخ به این نکات مطرح شده توضیحاتی در پی می‌آید:

حق التذاذ مرد درقبال حق عریانی زن

برخی طرفداران کشف حجاب عنوان کرده‌اند که این حق زن است که به هر نحو و با هر پوششی که بخواهد در جامعه حاضر شود وکسی حق ندارد این حق را از او بگیرد.

در پاسخ به این نکته باید گفت این حق حداقل در دین اسلام که مبنای اعتقادی جمهوری اسلامی ایران است و سایر ادیان الهی وحتی ایران قبل از اسلام بعنوان یک باطل و ظلم به خود و جامعه شناخته می‌شود پس برای اینکه این حق معنی پیدا کند باید آن را خارج از ورطه و محدوده دین بررسی کرد.

در صورتی که خارج از محدوده دین (ماتریالیستی و اومانیستی) حق عریانی برای زن را بررسی کنیم، با این مقدمه که زن از لحاظ خلقت و فطرت علاقمند به نمایش زیبایی‌های خود است و حق دارد هر آنگونه که بخواهد در جامعه ظاهر شود و زیبایی‌های خود را برای مردان آشکار کند بایدطبق منطق سست غربی متقابلا حق التذاذ مرد را هم در نظر بگیریم. زیرا از لحاظ فطری و خلقت مرد به سوی زیبایی‌های زن میل پیدا می‌کند و علاقمند به ایجاد رابطه جنسی است. پس حق دارد از چیزی که از آن خوشش می‌آید بهره ببرد. بنابراین چیزی به نام تجاوز معنا پیدا نمی‌کند. چون زن که از مرد اجازه‌ای برای نمایش زیبایی‌های خود نگرفته و اگر مرد با عریانی‌های وی تحریک شود دلیلی ندارد برای رفع میل جنسی خویش از زن اجازه بگیرد!

و اگر عریانی زن را منوط به خویشتنداری مرد کنیم با شعار» حجاب من پلک چشمان توست «باز یک ظلم در حق مرد است چراکه طبق منطق غربی، زن نخواسته خود خویشتندار باشد و حالا این خویشتنداری را از مرد می‌طلبد که یک ظلم به حق مرد است.

پس خارج از دایره دین، اگر از لحاظ حق مرد و زن بخواهیم بررسی کنیم باید یا این فرض را در نظر بگیریم که زن حق دارد بنابر خلقت خود زیبایی‌هایش را نمایان کند و مرد هم چون بنابر خلقت خود ناخودآگاه به آن گرایش پیدا می‌کند حق دارد از وی بهره جنسی ببرد و از لحاظ منطق حقی اعتراضی به مرد نمی‌تواند بکند، چراکه اعتراض مرد را به نوع پوشش خود نپذیرفته است. بنابراین می‌توان گفت آنچه که درغرب امروز که مرز دین را کنار زده، بعنوان حقوق بشر برای زن و عدم تجاوز به آن شناخته می‌شود نوعی ظلم در حق مرد است. و زندگی با این فرض گویی زندگی در جنگل است با قانون آن یعنی» قانون جنگل «.

در فرض بعد نه زن حق دارد خود را به معرض نمایش بگذارد و نه مرد حق دارد از آن التذاذ کند.

مگر اینکه باز وارد محدوده دین شویم و حجاب و خویشتنداری در مقابل آنکه دین از نزدیکی با او منع کرده را یک فریضه برای مرد و زن بدانیم و آزادی رابطه با آنکه دین اجازه داده را نیز یک حق بدانیم.

پس می‌توان گفت دستور اسلام به حجاب برای زن و مرد در درجه اول حفظ حق زن و امنیت وی در جامعه است و در درجه اول محدودیت برای مرد است.

آمار وحشتناک تجاوز جنسی در کشورهایی با آزادی‌های غیر یواشکی برای زنان

عده‌ای نیز می‌گویند حجاب مصونیت نیست و حضور با حجاب در جامعه چندان فرقی با حضور بدون حجاب نمی‌کند و حجاب فقط محدودیت ایجاد می‌کند.»

منبع : سایت تسنیم نیوز

hardline @Tasnimnews_EN says if women show their beauty, without veil, men have right to RAPE

Hadi Sharifi cultural activist’s thought published in Tasneem’s site which is affiliate to revolutionary guard and saying that unveiled women’s rape is a man’s right. He wrote:
“ In case we look into the nakedness of women outside the range of religion( Materialistic and humanity), with this topic women likes to show their beauty by creation and nature and has right to appear the way they desire in the society, and expose their beauty for men. Behind the weak logic of the west we need to consider men’s relish. Because they desire women’s beauty by creation and nature and will go after a sexual relationship. So they have right to use and benefit from any pleasant. Therefore there is no meaning for “Raping women”. Because women did not take a permission for exposing their beauty from men and in case a men stimulate from nakedness of women no permission required for resolving sex tendency from women.

With this thought shall be consider to stop allowing Islamic Republic’s officials to enter abroad? Because outside Iranian border there are no forced veiling for women and those who believe on this theory might not take permission from women and may rape them.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

در واقع توصیه , تبلیغ و تئوریزه کردن عمل جنایتکارانه و ضد انسانی تجاوز به زنان مسلمان بدحجاب درایران و عملکرد مشابه بوکوحرام که ابتدا  حدود ۳۰۰ دختر مدرسه‌ای نوجوان را ربودند که  رهبر بوکو حرام گفت: ” دختران اموال خدا هستند و خدا به من دستور داد آن ها را به عنوان برده بفروشم و من دستورات او را اجرا می کنم. این دختران به جای مدرسه رفتن باید ازدواج می کردند .پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که بر اساس آن‌ها شماری از دختران ربوده‌شده در آن سوی مرز چاد و کامرون هر کدام با ۱۲ دلار (حدود ۹ یورو) به ازدواج اجباری وادار شدند. ” و باری دیگر گفت که آنان را برای سربازان اسلام مان آورده ایم تا از آنها بهره ببرند و باری دیگر دختران مسیحی را بزور به پذیرش اسلام وا داشتند و اینبار رهبر بوکوحرام گفت که اینان خواهران ما هستند اینک چون مسلمان شدند بنابراین به خواهران خود آسیبی نمی زنیم ولی دختران نوجوان را فقط در صورت معاوضه با زندانیان بوکوحرام آزاد خواهیم کرد ولی جالب است که سپاه پاسداران با کمال بی شرمی علنا تجاوز به خواهران شیعه ایرانی مسلمان خود را تئوریزه و تبلیغ می کنند که نشان می دهد پس علت سکوتشان در مقابل بوکوحرام به این دلیل بوده که نه تنها جنایات بوکوحرام را تائید و قبول دارند بلکه برای حفظ قدرت و ثروت برادران کثیف قاچاقچی و تجاوزگرسپاه پاسدارن حاضر به هر جنایتی هستند که باید پرسید آیا تجویز تجاوز به زنان توسط سایت رسمی سپاه پاسداران و جنایات بوکوحرام نشانه آن است که اسلام دین تجاوز است؟ آیا با توجه به این اشترکات ایدئولوژیک جنایی بین سپاه و بوکوحرام  پس سپاه پاسداران  به لحاظ مالی و تجهیزات نظامی از بوکوحرام نیز حمایت می کند ؟ آیا سکوت شخص روحانی و دولت روحانی مخصوصا وزارت ارشاد , وزارت دادگستری , وزارت دفاع , وزارت اطلاعات و وزارت کشور در مقابل درج تبلیغ تجاوز در سایت تسنیم نیوزوابسته به سپاه پاسداران نشانه حمایت آنان است؟ اگر نشانه حمایت نیست پس نشانه چیست ؟

در پایان بعد نیست که به این انسان کثیف یعنی هادی شریفی و کل سپاه پاسداران یادآور شد که هر گونه تجاوز از این پس را پای شما خواهیم نوشت و در فرصت مقتضی ,برای مقابله با تجاوز شما به زنان این سرزمین  , هستند زنان و مردانی که  با گلوله پاسخ خواهند داد.

بلوک سیاه ایران / ادمین 13

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی