شعری از Farzan Alef /فرزان الف

کلید یعنی قفل

12 فوریه یادداشت ها

 

* به یاد نصرت رحمانیکلید چیز بدی نیست
ولی قفل را باید شکست
که باز شود
برای همیشه
که بسته نشود
برای هیچوقت
کلید یعنی که قفل سالم ، میماند
کلید یعنی که قفل دوباره قفل، میشود
کلید یعنی که قفلی هم ، هست
کلید یعنی قفل

نقاشی:Linda Vachon
به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است