سهیل عربی

حکومت فاشیستی در ایران مسئولیت اصلی حفظ جانِ تمامی زندانیان را عُهده دار میباشد

THE FASCIST REGIME IN IRAN IS RESPONSIBLE FOR PROTECTING THE LIVES OF ALL THE PRISONERS

۶ مرداد اخبار روز
فرنگیس مظلوم مادر زندانی آنارشیست سهیل عربی در تهران باز داشت شده است

Farangis Mazloum the brave mother to Soheil Arabi, a Anarchist political prisoner has arrested in Tehran

۱ مرداد اخبار روز
اعتصاب و تحريم خريد از فروشگاه زندان و نخوردن غذاي بي كيفيت و آشغال زندان

سهیل عربی زندانی سیاسی آنارشیست؛ برای چندمین بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده است

۳۱ خرداد اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است