کارتونی از بابک معصومی

کارتونی از بابک معصومی

کارتون: ترامپ و کلینتون

12 نوامبر مدرسه آنارشیستی
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : ترکیه

5 نوامبر مدرسه آنارشیستی
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : قول جدید روحانی

1 نوامبر کارتون و کاریکاتور
کارتونی از بابک معصومی

کارتون: گاندیِ مُسلح

5 ژانویه کارتون و کاریکاتور
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : کلاس درس احمد جنتی

17 اکتبر کارتون و کاریکاتور
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : حاج اکبر عبدی

5 اکتبر کارتون و کاریکاتور
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است