چند تن از فعالان عرب توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند