عید «مبارک» و «سعید» رمضان، یا روز سیاه کشتار بی‌رحمانه حیوانات!