نامه ی سُهیل عرَبی به ناظم بَریهی، زندانی سیاسی در ایران + ویدئوکلیپ

Soheil Arabi's letter to Nazem Barihi, a political prisoner in Iran

نامه ی سُهیل عرَبی به ناظم بَریهی، زندانی سیاسی در ایران  + ویدئوکلیپ
Text Size

قطره های آب در بتری پلاستیکی زیر پا ها له شده و به این سو و آن سو پرت شده، رویای جاری شدن در رودخانه و رسیدن به دریا در سر داشتند …

قطره های آب به رود و سپس به  دریا رسیدند ،به هم پیوستند

موج شدند و صخره های عظیم را شکستند.

چه کس گمان می کرد که آن  قطره های ته بتری پلاستیکی چنین قدرتی داشته باشند ؟

چه کس حتی می تواند تصور کند که ما ،

این ما” انسانهای تحت ستم”

این ما ” خسته های دردمند ” اگر با هم باشیم

می توانیم کاخ های هر ستمگری را روی سرش خراب کنیم؟

می توانیم آزاد شویم و زندگی واقعی را تجربه کنیم.

از همین کارهای به ظاهر کوچک شروع می شود ،

یکی می نویسد ،یکی اجرا می کند ،یکی ترجمه و دیگری هر طور که می تواند رسانه  می شود برای بی رسانه ها …

ما

بر تبعیض و هر ستمگری پیروز می شویم.

می توانیم،پس هستیم.

مجموعه خاطرات #زندانیان_سیاسی:

«نامه  به #ناظم_بریهی »

برگرفته از #کتاب

#هر_روز_برایت_نامه_مینویسم.

نویسنده :

#سهیل_عربی

اجرا و تنظیم: «سحرناز عباس زاده »

با تلاش دوستانمان در

کمیته آزادی زندانیان سیاسی

https://t.me/CFPPI3

#دادخواهان_دربند

یکم تیر ۱۴۰۳

https://t.me/LaVoixDesPrisonniers

https://t.me/Soheil_Arabi645

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل