جُنبش اندیشه نوین زنان معترض افغانستان در ولایت تَخار: هشت مارچ، روز همبستگی زنان در برابر ظلم و رسیدن به برابری، مبارک باد! + ویدئوکلیپ

Afghanistan Women's New Thought Movement

Text Size

بزرگترین دستاورد زنان، مبارزه علیه طالبان است

جنبش اندیشه نوین زنان معترض افغانستان در ولایت تخار به مناسبت هشتم مارچ روز همبستگی زنان، طی اعلامیه‌ای از مبارزات زنان علیه طالبان بعنوان بزرگترین دستاورد سیاسی زنان یاد کرده است.

این زنان معترض با یاد همرزم در بندشان، منیژه صدیقی، نوشته‌اند:

“هشت مارچ درحالی تجلیل میشود که منیژه صدیقی هنوز در زندان زیر شکنجه لت و کوپ تالبان قرار دارد

وبه جرم سوزانیدن تصویر یک افراطی به یک سال وشش ماه حبس محکوم شده است آپارتاید جنسیتی در افغانستان بیداد میکند اما همه خاموش هستند”.

به گفته این زنان معترض، بزرگترین دستاورد زنان در سال‌های اخیر، خودآگاهی اجتماعی و سیاسی زنان و بلند کردن صدای شان بوده است:

“بزرگترین دست‌‌آورد زنان در دهه‌های اخیر همین خود‌آگاهی و بینش سیاسی و اجتماعی آنها است که آنان را وا می‌دارد تا صدای خود را بلند کنند و به بی عدالتی نه بگویند.

با مسلط شدن گروه افراطی طالب  اولین نیرویی که در مقابل ظلم و جنایت بصورت قاطع ایستادگی کرد زنان بود و تا اکنون این مبارزات حتا به قیمت از دست دادن جان شان، ادامه دارد. ”

جنبش اندیشه نوین زنان معترض افغانستان در ولایت تخار، با سپاسگزاری از مبارزات زنان افغانستان، تأکید بر ادامه مبارزات کرده و نوشته‌اند:

” از تمام زنان افغانستان و مردم افغانستان میخواهد تا در کنار زنان معترض قرار گرفته و از مطالبات انسانی آنها دفاع کنند.”

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل