ناسیونالیسم ایرانی: آینه‌ای صدهزار تکه‌شده، درهم شکسته از ناکامی‌ها و زخم‌های‌ درمان‌نشده تاریخی

بیاد و احترام الیاس محمدی

Text Size

بی گمان زخم‌های درمان‌نشده حس حقارت خود‌ کوچک‌بینی را در قالب ناسیونالیسم افراطی در فرهنگ ایرانی به نمایش می‌گذارد و صدای ناقوس چندش‌آور بزرگ‌پنداری اش گوش عالم را کر کند‌.

باید اعتراف کنیم که ما ایرانیان چه وحشیانه مردم افغانستان و همچنین‌ مردم عرب را تحقیر می‌کنیم. نشسته‌ایم درون حبابی بر بلند بالای برجی خیالی، خود را تافته‌ای جدا بافته از دیگر جوامع بشری می‌دانیم.

خود را به قومی بنام آریایی نسبت می‌دهیم که محققین مدرن این عصر در تحقیقات شان به صحت و سقم‌ واقعی آن و اینکه‌ چقدر گمانه زنی ست یا که حقیقی، شک و شبهه دارند.

همچنین پژوهشگران بر این باورند که تفاوت‌های ژنتیکی ما انسان‌ها به‌ هیچ‌وجه مرتبط به تفاوت‌های نژادی نمی باشد.

امروزه دیگر حتی واژه نژاد هم در دسته‌بندی گروه‌های انسانی در تحقیقات علمی هیچ جایگاهی ندارد.

همگی می دانیم که در کشورهای غربی دیگر استفاده از واژه « آریایی»‌چه به عنوان یک فرضیه علمی و یا سیاسی و «نژادی » استفاده نمی‌شود به جز در بکار گیری در دسته‌بندی های زبانی که آنهم بسیار محتاطانه مطرح می‌شود. ولی راست افراطی با تفکرات فاشیستی در غرب و شرق به منظور استفاده سیاسی هنوز این واژه را بکار می‌برد.

اما برخی از ما ایرانی ها هنوز که هنوز است به یاوه‌هایی که زاییده خیالات و توهمات، و غیر علمی هستند باور داریم و خود را با نسبت دادن به نژاد آریایی برتر می‌دانیم.

این رفتارهای زننده ناسیونالیست‌های افراطی ایرانی «فارس» نسبت به مردم دیگر جوامع، نمادهای بیماری خود شیفتگی، خود برتربینی؛ زاییده ایست از خود کوچک‌پنداری نهانی که این عقده‌های درونی هر از گاهی چون دمل چرکینی سر باز می‌زند ‌و راسیسم پنهان، آشکارا بیرون می‌ریزد ‌‌و بوی تعفنش همه جا را پر می‌کند.

آیا هیچ‌وقت از خود پرسیده ایم که چرا در مقابل امپراتوری‌ها و لشکرهایی مانند یونان باستان، عرب، مغول، و همچنین عثمانی و روس شکست خورده‌ایم و مغلوب شده‌ایم؟!

این پرسش در واقع از نژادپرستان ایرانی ست؛ پس آن همه هوش و فراست و ذکاوت و ژن و نبوغی که به برتری نژادی ‌و تخم و ترکه نسبت به دیگر جوامع بشری دم می‌زنید و مباهات می کنید چرا هیچ‌وقت به یاری تان نیامده که اینهمه شکست را تجربه نکنید؟

با این همه غرور کاذب که از این تاریخ شاهنشاهی یاد می ‌کنید چه چیزی در این تاریخ موجب افتخار ملی شماست؟

آیا این کمپلکس‌های تاریخی و این حس تحقیر از شکست‌های پی در پی، بسر بردن در زیر سیطره این و آن، موجب شده که‌ شما را دچار چنین توهمات و خود‌پرستی و خود بزرگ‌پندار ی کرده است که به شمایل شتر مرغ پلنگ گونه‌ای در آمده‌اید که از سویی تسبیح به دست دارید و از حکومت اسلامی متنفرید اما به جای همت برای براندازی، فحش‌اش را نامربوط به عرب‌ها می‌دهید و سران جمهوری اسلامی را که ایرانی هستند عرب می‌خوانید

از طرفی از آتش زدن کتاب و کتابخانه خراب کردن شهر و دانشگاه توسط یونانی‌ها و قتل و غارت و خونریزی مغولان می‌نالید و به آنها ناسزا می‌گویید ولی اینطور نشان داده می‌شود که به احترام و بیاد آنها نام فرزندان تان را اسکندر و چنگیز و تیمور، زهرا و… می گذارید!؟

شما آنقدر بی‌رحم هستید که به آنهایی که همراه شان در یک جغرافیا زندگی می‌کنید؛ با جوک‌های زننده به مردم کرد و ترک و لر و آذری و بلوچ و شمالی بد می‌گویید،
همدیگر را مسخره و تحقیر می کنید.

به فاشیست‌های ایرانی باید یادآور شد که تاریخ این سرزمین از سر تا پایش پر است از خون و کشتار دگراندیشان.

«تاریخ سیاسی ایران پر است از چشم‌های در آورده شده، دست و پاهای مثله شده، دندان های خرد شده، بدن‌های شکنجه شده، تجاوز و شکنجه » ..

شاید سالها ی سال در زیر سیطره دیگران بودن روحیاتی اینچنین بس زشت و ناپسند را در فرهنگ جامعه آورده و نتیجه اش این شده است:

خم شدن از برای قدرت و زیر گرفتن و له کردن نیازمندان
تملق و چاپلوسی
خود بزرگ‌پنداری
دو رویی وحقه‌بازی

این خودشیفتگی در فرهنگ و ادبیات مان هم خود را چنین نشان می‌دهد که شعر شاعری را که گفته: «هنر نزد ما ایرانیان است و بس » زیر لب می‌خوانید و بیشتر در چاه نادانی نژادپرستانه خود فرو می‌روید اگر کسی پیدا شود بگوید کدام هنر ؟ به شاعران و اندیشمندانی اشاره می‌کنید که زاده جغرافیای افغانستان هستند و آنها را ایرانی می‌دانید و آن‌وقت دست در دست حکومت اسلامی می‌گذارید و مهاجرین از افغانستان آمده را بد و بیراه می‌گویید و خواستار اخراج پناهندگان هستید.

نابود باد جمهوری اسلامی سرمایه‌داری، فاشیست ایران و تفکر نژادپرستانه‌ای که در ارتباط با مهاجران افغانستانی اینچنین بی‌شرمانه رفتار می‌کنند.

ما عدالت‌خواهان برابری طلبان آزادیخواه می گوییم فقط یک نژاد وجود دارد و آنهم نامش نژاد انسانی است.

 

نه به راسیسم!
زنده باد برابری!
زنده باد همبستگی مردم افغانستان و ایران!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل