سرخم قدغن!

Text Size

سر خم کردن ، تعظیم و زانو زدن در مقابل قدرت نشان از تسلیم یا اطاعت فرد از قدرت و اقتدار دارد و همچنین صحه گذاشتن به سلسله مراتب اجتماعی طبقاتی در هیرارشی قدرتی می باشد.

یکی از عوامل سرخم کردن به دلیل ترس از افراد قدرتمند می باشد که باز هم نشانگر تایید قدرت است که با تعظیم نشان داده می شود. از انجایی که فرد مقابل دارای اقتدار و اعتبار می باشد پس دلیل تعظیم افراد به قدرتمندان این است که می خواهند از این روش در جهت منافع و مقاصد سیاسی ، اجتماعی شان استفاده کنند .
بدین صورت اگر اطاعت فرد نسبت به افراد قدرتمند یا نظام و سیستم قدرتی از روی ترس نباشد بی تردید در جهت اهداف یا منافع شخصی اش می باشد . و میتوان گفت که فرد اگاهانه با اظهار اطاعت یا تعظیم، در واقع نقشه‌های خود را برای رسیدن به منافع شخصی ، قطعا در چارچوب سیستم قدرتی می خواهد به پیش ببرد.

افرادی که کرنش شان در برابر اقتدار مبتنی بر منافع شخصی شان باشد ، بیشترین تلاش را در بهره‌ گیری از هر امکانی و از هر ارتباطی با نظام یا نهاد های قدرت به عنوان یک وسیله برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کنند.

یکی از عوامل دیگر ، خود کوچک پنداری ست که برخی در مقابل افراد قدرتمند، توانایی و ارزش خود را نادیده می گیرند و مقهور قدرت می شوند ، که این رفتار شخصیتی ، باعث اُفت اعتبار شخصی ، وجهه سیاسی و اجتماعی خود در نزد دیگران می‌ شوند.

تأثیرات اجتماعی و واکنش‌ها در مقابل افرادی که به قدرت سرخم می‌کنند، هم متفاوت است
افرادی که در مقابل قدرتمندان سرخم می‌ کنند شاید مورد پذیرش بخشی از افراد اجتماع قرار بگیرند که این روش را یکی از راهکارها با هر « وسیله ای » برای رسیدن به هدف توجیه می کنند ولی در حالی که در جوامع مترقی و در نزد مردم اگاه این روش به عنوان رفتاری نادرست و زشت ارزیابی می شود و به چنین رفتاری واکنش نشان داده و اعتراض می کنند زیرا با توقعات و انتظارات مردم جامعه منطبق نمی باشد .
بطور مثال فرد سیاسی که خود را نیرویی در اپوزیسیون معرفی می کند سرخم کردن و تغظیمش به فردی که دارای قدرت و نفوذ سیاسی ،اجتماعی یا حکومتی می باشد ، اعتماد عمومی به فرد را کاهش داده یا بطور کلی سلب می کند .
و این افراد در اپوزیسیون سیاسی مورد نقد از سوی اذهان عمومی قرار می گیرند که از نظر عملکرد رفتاری شان در نزد مردم انحراف از آرمان‌ها یا ارزش‌های اجتماعی محسوب می شود .

بنا بر این چنین تصاویر منفی باعث بی اعتباری یا انزجار در نزد مردم می شود زیرا تعظیم به عنوان یک راه برای جلب توجه، پشتیبانی یا به دنبال برقراری روابط موثر با فرد قدرتمند صورت گرفته است .
درجوامع سنتی که توجه بیشتری به سلسله مراتب و هیرارشی قدرتی دارند ، تعظیم به رهبران یا نمایندگان با قدرت دولتی یا افراد با نفوذ اجتماعی ، سیاسی و مذهبی و اقتصادی معمولاً بیشتر است اما فاقد اعتبار نزد عموم مردم می باشد.

 

متن از رکسانا تلارمی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل