باردیگر، شبِ کریستال هرگز!

NEVER AGAIN KRISTALLNACHT

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

در شبانگاه هجدهم آبان ۱۳۱۸ خورشیدی «شب کریستال» خشونتی دهشتناک بر علیه مردمان یهودی، کمونیست، رومایی (” کولی” نامی تحقیرآمیز است)، همجنس گرا و … در آلمان نازی  آغاز گردید. ستم وحشتناکی که در آن چندین میلیون نفر از این انسان ها مورد آزار و اذیّت قرار گرفتند، به قتل رسیدند و به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند. خانه ها، مغازه ها و کنیسه های یهودیان سوزانده و ویران شدند. این شب، یعنی «شروع هولوکاست» به خاطر شیشه های شکسته شده که خیابان‌ها را پوشانده بود، نامگذاری شده است.

اندیشه ی نازیستی و یهودی ستیزی در آن زمان، بار دیگر و به تدریج در سراسر جهان رو به افزایش می باشد.

امروز، چشم جهانیان به سوی قدرتِ سرکوبگر و اشغالگر «دولت اسرائیل» بر علیه مردم فلسطین از سال ۱۹۴۸ میلادی و هم اکنون در«نوار غزه» خیره شده است.

یادمان باشد که یکی از عوامل اصلی این خشونت ها بر علیه یکدیگر، وجود نظام «دولت – ملت» از هر نوع آن به عنوان منشأ شّر و اقتدارگرائی می باشد. سیستم کُنفدرالیسم-دموکراتیک و جامعه ای «بدون دولت» می تواند راه حل خوبی به ویژه در خاورمیانه ی امروز باشد.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل