فراخوان به آنارشیست‌ها برای شرکت در تجمع اعتراضی کُلن – آلمان بر علیه حکومت طالبان در افغانستان / ۲۱ مُرداد ۱۴۰۲

A call to anarchists to participate in the protest meeting against the Taliban in Afghanistan; Cologne-Germany / August 12, 2023

Text Size

فراخوانی بسوی آنارشیست‌ها برای اشتراک در تجمع اعتراضی کلن ( ۱۲ آگوست)

طالبان با سنگسار و کشتار مردم، با زندانی کردن زنان در خانه‌ها و زندان‌ها، با زورگیری و اشغال زمین‌های کشاورزان و ایجاد وحشت با شکنجه‌گاه های خیابانی (از جمله آویزان کردن اجساد در چهار راه‌ها) و…

در حال بنیاد گذاشتن یک دولت هستند.

و بسیاری از دولت‌های منطقه و جهان، به انواع مختلف در تشکيل این دولت، سهیم هستند.

اما در  همه جا، زنان  افغانستان هستند که علیه این جریان می‌ایستند؛ در واقع آنان علیه ایجاد یک دولت در حال ساخت، ایستاده‌اند.

و این هرچند یک عملکرد کاملاً ضد دولتی نیست؛ اما در نقطه‌ای بسیار نزدیک با آن قرار دارد…

بدین‌گونه فراخوان ما بسوی آنارشیست‌ها (در کلن و شهرهای همجوار) برای حضور در تجمع اعتراضی ۱۲ آگوست (از ساعت ۱۲ تا ۱۸) و همچنین تجمعات “هفته همبستگی با مردم افغانستان ” ( از ۱۳ تا ۲۰ آگوست) در کشورهای مختلف بر علیه طالبان و در همبستگی با جنبش زنان افغانستان، منتشر می‌‌گردد

زمان: ۱۲ آگوست (ساعت ۱۲ تا ۱۸)

مکان: کلن، آلمان

Breslauerplatz, 50668 Köln

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل