بازتولید ایدئولوژی ایرانشهری به واسطۀ کاربست اشتباه

گندم

Text Size

ظاهراً ناسیونالیسم مغلوب می‌خواهد با ناسیونالیسم نهادینه شده بجنگند اما چرا برای رفع مشکل ناسیونالیسم لوکال ایجاد می‌کند؟ بیاییم فرض کنیم یک به اصطلاح مهاجر یا یک اصالتاً عرب وسط این لوکال‌های فارس‌محور، یا اساساً اتنیک‌های اقلیت در فضای اتنیک غالب چگونه پس از تشدید نژادپرستی به واسطۀ این گفتمان دوام خواهند آورد؟

دولت‌ها همواره از ناسیونالیسم برای سرکوب استفاده کردند و دولتی‌کردن ناسیونالیسم طبیعتاً دهشناک است؛ مثلاً مرز عملاً ابزار سرکوب است کشیدن مرز بیشتر برای حذف سرکوب خنده‌دار نمی‌نماید.

سرکوب مداوم ناسیونالیسم مغلوب توسط ناسیونالیسم غالب از آن موجودی خون‌خواه و منتقم ساخته که خیلی وحشی‌تر از ناسیونالیسم غالب شده. بعد از این همه سال زندگی مهاجران هزاره و پشتو در ایران کتک‌زدن صدها نفر از ایشان را در همین درگیری طالب، طلبه علت اساسی‌ای بجز دولت‌گرایی دارد؟

من حقیقتاً و به واسطۀ متد عملی_پژوهشی به شدت به کاربرد نهادهای هویتی یعنی در حال حاضر به کاربرد نهادهای اتنیکی علیه دیگری بزرگ باورمندم اما این شیوه کاربست با توجه به مناسبات درونی و گفتمان به اصطلاح الیت کارکردی فجیع خواهد داشت.

 

گندم

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل