نَه به قَیّم سالاری که یکی از نهادهای اقتدار است! + ویدئوکلیپ

مصاحبه ی تلویزیون آرین با رفیق نظام جلالی از فعالین فدراسیون عصر آنارشیسم

نَه به قَیّم سالاری که یکی از نهادهای اقتدار است! + ویدئوکلیپ
Text Size

نَه به قیّم سالاری که یکی از نهادهای اقتدار است!

همگام با انقلاب سیاسی و اجتماعی در جغرافیای ایران، رنسانسی در زمینه ی گسست اجتماعی فرهنگی از ارزش های کهنه در جهت گذار از یک جامعه سنتی اقتدار گرا که به فروپاشی ساختار های اَبَر سالاری منجر شود نیز نیازمندیم.

جایگزینی ارزش های نو  که  اساس آن برابری باشد فقط در مقابله با هر گونه اقتدار صورت می گیرد .

اشکال  اقتدار در جوامع سنتی در حوزه هایی چون قوم سالاری، پدرسالاری، مردسالاری، قیم سالاری، پیر سالاری، نخبه سالاری، است که‌ همگی از مراکز انحصاری سلسله مراتب قدرت و اعمال اقتدار در یک جامعه نابرابر طبقاتی سرمایه داری نیز می باشند .

آزادیخواهان، فعالان دمکراسی طلب، آنارشیست‌ها، سوسیالیست‌ها، فعالان کارگری، حامیان محیط زیست و فعالان حقوق بشر قرار است راهپیمایی را در شهر کلن برای حمایت از انقلاب مردمی ایران برگزار کنند.

جزئیات بیشتر در گفت ‌و گو با نظام جلالی، فدراسيون عصر آنارشيسم:

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل