شب بلورین در آلمان در سال ۱۹۳۸ میلادی

THE CRYSTAL NIGHT IN GERMANY, 1938

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

هجدهم آبان ماه ۱۳۱۷ آغاز ترور و وحشت با شکستن شیشه ی مغازه ها  و تخریب محل مسکونی یهودی ها در آلمان فاشیستی زیر رهبری آدولف هیتلر است. در طی دو شبانه روز مغازه ها ی متعلق به آن ها  و سپس غارت و چپاول آن ادامه یافت. انسان های بسیاری قتل عام  گردیدند و برخی دیگر از محل اقامت اشان به اردو گاه های مرگ نازیستی منتقل شدند.

یاد آوری از چنین روز ها ؛ درسی  است که می بایستی برای آموزش و پرورش فرزندان امروز و نسل های آینده بکار گرفته شود؛ و این چیزی بجز تعلیمِ عشق ورزیدن؛ همبستگی؛ برابری، …  و غلبه بر عدم بُردباری و مُهاجر ستیزی نخواهد بود.

همچنین یاد آوری تاریخی مهم و مفیدی است که تنها حرف زدن برای تغییر کافی نبوده بلکه بایستی  آنرا به عمل در آورد تا بتوانیم بر علیه فاشیسم و راسیسم به گونه ای سازماندهی شده مبارزه نمائیم، زیرا  ترس، سرسپردگی و سکوت در برابر این گونه جنایت ها نتیجه ای بجز پرداختن بهائی بسیار سنگین و دهشتناک ببار نخواهد آورد!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل