نَسل کُشی در منطقه ی سیستان و بلوچستان در ایران

GENOCIDE IN THE PROVINCE OF SISTAN AND BALUCHISTAN IN IRAN

نَسل کُشی در منطقه ی سیستان و بلوچستان در ایران
Text Size

منطقه ی سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران، یکی از محرومترین مناطق هم در دوران دیکتاتوری سلطنت مُطلقه ی محمد رضا شاه پهلوی و پدرش؛ و هم دیکتاتوری اسلامی آیت الله خمینی و جانشین اش علی خامنه ای بوده است.

در خیزش انقلابی اخیر، دستکم هشتاد و هشت انسان تا کنون (۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱) توسط دولت فاشیستی اسلامی حاکم، قتل عام شده اند. آنها علاوه بر « نان – آب – مسکن»، هم اکنون به اهداء فوری خون نیازمند هستند.

لازم به یادآوری می باشد که همقطارانمان در جغرافیای موسوم به “سیستان‌ وبلوچستان” تاکید دارند که شاید حدود یک‌ سوم از مجروحین و کُشته ‌شدگان، هیچگاه هویّت اشان مشخص نشود، زیرا آنها هرگز دارای شناسنامه نبوده اند.

بخش رسانه ای فدراسیون عصر آنارشیسم

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل