بیانیه ی اتحادیۀ آنارکوایگوئیست‌های جغرافیای موسوم به سیستان و بلوچستان

Statement of the Anarcho-Egoists of Sistan and Baluchistan

Text Size

بیانیۀ همقطاران اتحادیۀ آنارکوایگوئیست‌های جغرافیای موسوم به سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از خودسازماندهی‌های فدراسیون عصرآنارشیسم به همقطاران جغرافیای به جنوب و جنوب غرب ایران

با هم بپا خیزیم!

جوامع اتنیکی جنوب شرق و شمال و شمال غربی و شرقی جغرافیای مطروحه به همیاری، همکاری و مشارکت و مقاومت ما آنارشیست‌های جنوب و جنوب شرقی/غربی در ذلیل ‌کردن نیروهای امنیتی و رهایی از چنگ دولت حاکم بر این جغرافیای نیاز دارند.

گستردگی مناطق، بی‌خوابی مداوم، کمبود نیرو و همچنین مسلح‌ بودن جوامع جنوبی برگ برندۀ ما ست.

اتحادیۀ آنارکوایگوئیست‌های جغرافیای موسوم به سیستان و بلوچستان

یکی از خودسازماندهی‌های فدراسیون عصرآنارشیسم

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل