اشنویه (شنۆ) آزاد شد؛ و راستی که این آخرین نبرد است!

Text Size

اشنویه (شنۆ) شهر کوردنشین به دست مردم افتاده است و از سلطه‌ی جمهوری اسلامی آزاد شده است. داریم به آنچه می‌گفتیم نزدیک می‌شویم به این که قیام این روزهای مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و چهل و سه سال سرکوب و خفقان، آخرین نبرد است.
این آخرین نبرد، با اولین شهرِ به دست آمده به اوج خود خواهد رسید و به زودی تمام جغرافیای ایران از تسلط جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد.
اکنون، آنچه بسیار اهمیت دارد همبستگی بیشتر مردمی با اشنویه است؛ برای جلوگیری از سرکوب مردم اشنویه، باید فشار بر جمهوری اسلامی شدت بیابد. این شدت با حضور هرچه بیشتر در خیابان‌ها و درگیر کردنِ نیروهای سرکوب‌گر در شهرهای دیگر، رفتن نیروهای مبارز به سراغ مراکز نظامی رژیم و ایجاد تشنج بیشتر در سیستم امنیتی، سریع‌تر و موثرتر تمام خواهد شد.
ما از همقطاران آنارشیست خود در ایران می‌خواهیم تا در هر جایی که در توان شان است و با هر شیوه‌ای که در شرایط شان است،نظم نیروهای انتظامی و امنیتی را مختل کنند تا هجوم مردم به مراکز آنان مهیا شود.
اکنون با سقوط دادن هر شهر دیگری، امکان سقوط کل نظام به یکباره و چندین درصد بالا خواهد رفت و این بهترین حمایت و بهترین فرصت برای مردم اشنویه خواهد بود تا سازمان‌دهی شان را بهتر بسازند و قیام مردم ایران از حمله به مراکز امنیتی به براندازی کل نظام جمهوری اسلامی بیانجامد.

اکنون وقت مسلح شدن است.
آن روز فرا رسیده است که مردم می‌گفتند وای از روزی که مسلح شویم!
اینک روز مسلح شدن مردم فرا رسیده است تا با جمهوری اسلامی حساب را یکسره کنند!

پرتوان‌تر باد قیام مردم ایران

 

یادداشت:

اشنویه (شنۆ) از جملە شهرهای کوردنشین است و در نزدیکی هردو مرزهای عراق وترکیه قرار دارد. آن مناطق یعنی شهرهای پیرانشهر، سردشت و مهاباد سابقه تسخیر چندین پادگان نظامی بزرگ در دوران مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی را دارد (یعنی مردم پادگان‌های ارتش و سپاه را گرفتند و همه اسلحه ها بین مبارزین تقسیم شد).

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل