حضور ابراهیم رئیسی قاتل را در سازمان ملل متوقف کنیم!

STOP “EBRAHIM RAISI” THE MURDERER’S PRESENCE IN UN

Text Size

اهميت حمایت از اعتراض علیه حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل [۳۰ شهریور ۱۴۰۱]، با توجه به اتفاقات درون ايران.

در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران همیشه مخالفان حاکمیت بر علیه حضور مقامات رژیم مخصوصاً در اروپا و غرب دست به اعتراض زده‌اند و طبیعتاً امسال نیز خود را برای تظاهرات علیه حضور ابراهیم رئیسی قاتل در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آمریکا آماده کرده‌اند.

با همه‌ی این‌ها، برای حمایت و تقویت هرچه بیشتر اعتراضات، باید به چند مورد اشاره‌ کرد و این موارد، حاکی از تفاوت اوضاع اعتراضی و همچنان تأکید بر اهمیت آگاهی از این تفاوت‌ها در راستای تغيير اوضاع سیاسی در ایران است:

خشم مردم ایران مخصوصاً در چند سال اخیر که در اثر جنایات مکرر جمهوری اسلامی انباشته و افزوده شده است؛

اعتراض گسترده مردم ایران در فضای مجازی نسبت به قتل مهسا امینی به علت چند تار مو؛

همزمانی اعتراضات خیابانی امروز در تهران؛ آماده‌شدن مردم برای اعتصاب در کوردستان؛ و تظاهرات سراسری، چنانچه شکل بگیرد هر چه بیشتراهمیت تظاهرات اعتراضی در آمریکا را دوچندان می کند؛

پس با درک این موارد و تأکید بر آن‌ها، اگر مخالفین جمهوری اسلامی به شکل گسترده، تظاهرات شهر به شهر را در کشورهای مختلف سازماندهی می‌کردند؛ آنگاه می توانستند بر تغییر اوضاع سیاسی در ایران هر چه بیشتر تاثیر بگذارند و بسیار محتمل بود که اینگونه، همه به این درک و تحلیل سیاسی مشترک برسند که امسال مثل هر سال نیست و اتفاقاتی در شرف وقوع است.

بخش رسانه ای فدراسیون عصر آنارشیسم

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل