عجله کن برای حمله به سرمایه، قبل از اینکه یک ایدئولوژی تازه سرمایه را برایمان مقدس کند

عجله کن رفیق و به پلیس، قاضی و رئیس شلیک کن. همین حالا، قبل از اینکه پلیس جدید جلویمان را بگیرد

Text Size

خیلی از بالادستی‌ها که حتی یک روز درزندگیشان گرسنگی نکشیده‌اند وقیحانه افزایش قیمت نان را فقط بهانه ‌ای برای شورش علیه رژیم برای برآورده کردن آرمانهای بالادستی خود میخوانند. افزایش قیمت بنزین سال ۱۳۹۸ و جیره‌بندی شدن آب سال ۱۴۰۰ و افزایش قیمت نان امسال مسئله مرگ و زندگی برای میلیونها مردم فرودست در ایران است.

در واقع، رژیم فاشیست ایران با افزایش قیمت نان به مردم فرودست حکم داده است: «بمیرید!»
و مردم با شورش پاسخ داده‌اند: «نه قبل از شما بیشرف‌ها!»

همه حکومت ها با استفاده از محورهای قدرت مانند اقتصاد و دین و نژاد و جنسیت مردم را به اطاعت و پیروی از خود وا میدارند که همیشه با حاشیه ‌رانده شدن و فرودست شدن گروهی از مردم همراه است. به دلایل مختلف، حکومتها هرازگاهی حکم مرگ را به قشری از جامعه، چه فرودستان، چه اقلیت دینی و قومی، و چه اقلیت جنسی، میدهند که واکنش درست همیشه سرکشی از حکم و شورش است تا سیستمی که آنها را محکوم به مرگ کرده را به زیر کشیده و برای همیشه نابود کنند.

بالادستی‌های مرکزنشین هیچوقت متوجه این امر نخواهند شد چونکه با شکم سیر و آب تمیز و سقف خانه بزرگ خود بالای سر، دغدغه‌های متفاوتی با مردم فرودست دارند.

اکنون زمزمه های این بالادستی‌ها این است که مردم از نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی و سپاهی بخواهند که اسلحه‌هایشان را به پایین بکشند. این مزخرفات را وقتی میگویند که خاطره قیام خونین آبان سال ۱۳۹۸ و قیام تشنگان سال ۱۴۰۰ هنوز در ذهنمان زنده است و ما هم اکنون در کف خیابان جان میدهیم.

دلیل تکرار این اراجیف هنگامه ی هر قیامی نیز روشن است. بالادستی ها نیاز به نهادهای قدرت نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی دارند تا مردم را به اطاعت افکار پریشان خود وا دارند. بخش بزرگی از این قاتلان و تبهکاران کنونی در حکومت آینده پس از جمهوری اسلامی جذب میشوند و به همان کشتار و دزدی و سرکوب، البته با لباس و زرورق تازه، ادامه خواهند داد. در هر نوع حکومتی که جایگزین حکومت اسلامی شود، پلیسهایی که مردم معترض را زخمی کردند و کشتند جایی نمیروند. نیروهای امنیتی که در امور مردم جاسوسی میکنند جایی نمیروند. قاضی‌هایی که قضاوت تبعیضی میکنند جایی نمیروند. مرزبانان که به کوله‌ بران و سوخت‌بران و مهاجران افغانستانی شلیک میکنند جایی نمیروند. رئیس‌هایی که حق کارگران خود را چپ و راست میدزدند جایی نمیروند. در هر دولت به اصلاح مردمی و حتی کمونیستی، بیشتر این تبهکاران و قاتلان و تجاوزکنندگان خواهند ماند چونکه ساختار جامعه تغییری نکرده و فقط رنگ عوض کرده است.

گوش کردن و پیروی از معیارها و اخلاق بالادستی‌ها یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که مردم میتوانند انجام دهند. مردم در خیابان معیار مبارزه را تعیین میکنند.

بالادستی ها دو راه پیش رو دارند:
۱. خفقان بگیرند تا ما تکلیف خود را با آنها روشن کنیم.
۲. تمام امتیازها و سرمایه ی خود را صرف انقلاب اجتماعی بکنند بدون اینکه انتظار کنترل و رهبری جنبش و انقلاب را داشته باشند. به شکلی که دیگر بخشی از بالادستی‌ها نباشند. و این امر برای امروز است و نه فردایی که با اطمینان کامل به سقوط جمهوری اسلامی ختم خواهد شد.
اعلام حمایت لفظی کافی نیست.

ماموران حکومت نیز دو راه پیش رو دارند:
۱. خودکشی کنند تا هیچ کس دیگری زیر دست آنها قربانی نشود.
۲. افسران خود را که دستور کشتار و غارت و سرکوب میدهند و کسانی که این دستورات را اجرا میکنند را بکشید. آنقدر بکشید که هیچ کس جرآت دستور به کشتار و غارت و سرکوب را نداشته باشد. و باز این امر برای امروز است و نه فردایی که با اطمینان کامل با سقوط جمهوری اسلامی پایان می یابد.
اعلام حمایت لفظی کافی نیست.

آینده ی جامعه آزاد و برابر ما در آتش زدن و تخریب و مصادره دارایی‌های دولت و سرمایه‌داران و بالادستی ها است. در نابود کردن هر سکویی و ساختاری است که گروهی بتوانند از طریق آن قدرت را بدست بگیرند.

«عجله کن رفیق و به پلیس، قاضی، و رئیس شلیک کن. همین حالا، قبل از اینکه پلیس جدید جلویمان را بگیرد.
عجله کن به نه گفتن، قبل از اینکه سرکوب جدید ما را متقاعد کند که نه گفتن بیهوده و دیوانگی است و باید پذیرایی از آسایشگاه روانی (جامعه کنونی) را بپذیریم.
عجله کن برای حمله به سرمایه، قبل از اینکه یک ایدئولوژی تازه سرمایه را برایمان مقدس کند.
عجله کن برای امتناع از کار، قبل از اینکه یک سوفسطایی جدید دوباره به ما بگوید: “کار ما را آزاد می کند.”
عجله برای مبارزه، عجله برای مسلح کردن خود.»
– الفرد بونانو (Alfred Bonanno)، کتاب «شادی مسلحانه  (Armed Joy)»

 

نه بد می‌خوایم نه بدتر
نه پارلمان نه رهبر
شورا به جای دولت
نه ملیت نه قدرت


 

کاریکاتور اصلی اثر احمد نادی (Ahmad Nady)
منبع کاریکاتور: https://www.behance.net/gallery/11007257/Revolutionary-Cartoons/modules/79927937

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل