نان در اختیار انقلابیون – کتاب تسخیر نان

پیتر کروپتکین

Text Size

تصویری از شورش نان ۱۸۶۳ میلادی در آلاباما، آمریکا
زنان معترض در حال کتک زدن پلیسهای مقابلشان هستند
«نان یا مرگ» ، «نان یا صلح»

«این را که ما آرمان‌شهرگراییم، همه می‌دانند. پس آرمان‌شهرگرا یعنی ما، که ایمان ژرف داریم انقلاب می‌تواند سرپناه، خوراک و پوشاک را برای همگان تضمین کند. ایده‌ای به‌شدت ناخوشایند برای شهروندان طبقة متوسط، از هر حزب و تفکری، زیرا به‌خوبی از این واقعیت آگاهند که دشوار می‌توان ملتی را که گرسنگی‌اش ارضا شده است، به زیردستی کشید.

درست در همین عرصه است که ما جدالمان را به پیش می‌بریم: نان باید در اختیار انقلابیون باشد و مسئلة نان را می‌باید پیش از هر مسئلة دیگری حل و فصل کرد. اگر انقلاب منافع مردمان را در نظر بگیرد، در مسیر درستی حرکت خواهد کرد؛ زیرا در حل مسئلة نان، ناگزیر از پذیرفتن اصل برابری نیز خواهیم بود. اصلی که به‌اجبار ما را به استنتاج سایر اصول انقلاب نیز رهنمون خواهد شد.

روشن است که انقلابِ پیش رو – برای مثال در مقایسه با انقلاب 1848 – در میانة بحرانی صنعتی فرا خواهد رسید. اکنون نیم‌قرن است که اوضاع روی به آشفتگی دارد و تنها می‌تواند از بد به بدتر میل کند. همه‌چیز بدان سو پیش می‌رود: ملت‌های جدیدی به سیاهة کشورهای درگیر در تجارت جهانی اضافه می‌شوند و نبرد برای تملک دارایی‌های جهان، جنگ‌ها و مالیات‌ها هر روز افزایش می‌یابند. بدهی‌های جهانی، عدم اطمینان به فردا و استعمار گسترده در هر گوشه‌ای از جهان رخ می‌نماید.

در همین لحظه میلیون‌ها کارگر بیکار در اروپا حضور دارند. اما آن‌زمان که انقلاب فرا می‌رسد و مانند آتشی به انبار باروت می‌افتد، اوضاع بدتر از این خواهد بود. با برافراشته شدن سنگرها در خیابان‌های اروپا و آمریکا، خیل کارگران بیکار دوبرابر خواهد شد. پس چگونه می‌توان برای این انبوهه نان تأمین کرد؟»

تسخیر نان
پیتر کروپُتکین
رضا اسکندری‌

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل