اعتراض به گرانی نان را سرتاسری كنيم

Text Size

در روز های گذشته رژیم ایران پروژه جدیدی را با هدف کنترل و پیشگیری اعتراضات آینده کلید زده است. گرانی افسارگسیخته اجناس و خصوصا مواد غذایی که سفره مردم ایران را روز به روز کوچک تر کرده است، حالا به حساس ترین و اساسی ترین ماده غذایی یعنی “نان” رسیده است. اگر تخم مرغ و گوشت و لبنیات را می شد از سر سفره حذف کرد، حذف نان به معنای قحطی و گرسنگی خواهد بود.

رژیم ایران که بهتر از هرکسی از جو رو به انفجار جامعه خبر دارد این حرکت را “بی دلیل” انجام نمی دهد. و همانگونه که دیدیم هدف شوم خود را با مطرح کردن “سهمیه نان و کارت نان” به زودی نشان داد. رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد به شیوه پدرخوانده روسی و پسرعمو های بعثی خود، با گرفتن کنترل قوت غالب مردم ایران و خصوصا طبقات کم درآمد یعنی “نان” در دستان خود، آنان را هرچه بیشتر به خود وابسته کرده و اینگونه جلوی هرگونه اعتراضات و شورش را در آینده بگیرد. به قول معروف “هرکه کار نمی کند گرسنه خواهد ماند تبدیل می شود به هرکه وفادار نیست گرسنه خواهد ماند” ولی خیلی زود این پروژه به ظاهر هوشمندانه به در بسته خورد.

فراخوان های تجمع و اعتراض و اعتصاب یکی پس از دیگری در فضای مجازی نشر شد و در خوزستان، یعنی منطقه ای که سالها قبل از مناطق مرکزی طعم بی غذایی و بی آبی و حتی بی هوایی را چشیده است، تا آنجا که ما میدانیم درگیری و اعتراض در برخی شهر های استان گزارش شده و در اهواز، خفاجیه (سوسنگرد)، حمیدیه، فلاحیه (شادگان)، ایذه و بهبهان حکومت اینترنت موبایل را قطع یا به شدت ضعیف کرده است.

ما آنارشیستهای جغرافیای ایران، حمایت کامل خود را از هرگونه اعتراض و شورش بالقوه و بالفعل در منطقه خوزستان ابراز می داریم و در کنار مردم رنج دیده و قهرمان خوزستان خواهیم بود و نه از انگ تجزیه طلبی که ناسیونالیستها بزنند و نه از سرکوب حکومت هراسی نخواهیم داشت. و امیدواریم که این اعتراضات تبدیل به اعتراضات سراسری در تمام جغرافیای تحت استبداد بنیادگرایان اسلامی در ایران و افغانستان شود.

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل