هیچ شکنجه ای دیگر اثر ندارد، وقتی کسی بداند برای چه مبارزه می کند

نوشته ی سُهیل عربی، زندانی سیاسی آنارکو سندیکالیست در ایران

Text Size

ممنون آقای معلم (  #صمد_بهرنگی  )،

درسی که به ما یاد دادی، خیلی به کارمان آمد،

راه افتادیم و ترسمان ریخت، ترسمان که ریخت آنها از ما ترسیدند …

لحظه ی بازداشت ترسناک است، اما نه ترسناک تر از تا همیشه تحت ستم ، نابرابری ، خفقان و بیدادگری زیستن.

بر ترس ها غلبه کن!

اولین بازجویی ترسناک است، زیر کتک بیهوش می شوی، اما وقتی به هوش می آیی حس غرور داری؛

زین پس تو یک موجودِ عادت کرده به ظلم نیستی،

بل قهرمانی هستی که دیگر از اتاق بازجویی ترسی ندارد،

وقتی بازجو به اعدام تهدیدت می کند،

از ته دل می خندی، جوری که بازجو با تمام قدرت به  تو مشت می زند و تو باز هم می خندی…

حالا تو دیگر آزاد شده ای، حتی در تنگ ترین سلولهایشان حس محبوس بودن نداری،

با خونسردی در سلول انفرادی آواز می خوانی  و بازجویت حرص می خورد که تو دیگر نمی ترسی …

به آینده ای خوب فکر می کنی، به پیروزی جنبشی که فقر، فساد و بیداد را به پایان می رساند، به رفاه برای همگان، به عدالت، به رهایی می اندیشی…

راه افتادیم  و ترسمان ریخت

روزهای اول در سلول انفرادی خیلی بی قرار بودیم،

همه اش می ترسیدیم که خانواده ما بدون ما که نان آورشان هستیم چه می کنند، بعد یادمان افتاد، نان خوردن در جایی که آزاد نیستی از زهر مار خوردن هم بدتر است.

ترسمان ریخت و حالا آنها از ما می ترسند،

پرونده پشت پرونده

محکومیت پشت محکومیت

آزار خانواده

محروم کردن پدر از دیدن فرزند …

هیچ شکنجه ای دیگر اثر ندارد،

وقتی کسی بداند برای چه مبارزه می کند.

#سهیل_عربی

۱۲ اُردیبهشت ماه ۱۴۰۱

Soheil Arabi

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل