شعر: ماه در قبرِ اَبر جان داده!

صادق بیقرار

Text Size

ماه در قبرِ اَبر جان داده!
مانده از زندگی برهنه‌شَبی
هم‌چنان مرگ می‌رود به‌جلو
هم‌چنان از گذشته‌ها عَقَبی!

ماه از پشت اَبر تابی… نَه
ماه در پشت اَبر خوابیده!
رنگِ ماتم به شهر پاشیده
در جِدالِ گلوله با «حَلَبی»!

(ماه را بی‌خیال، رفتارت…
رویِ شب را سیاه خواهد کرد
هِی خیانت به‌ماه خواهد کرد
نکند مرگِ ماه را سَبَبی!!!؟؟؟

فرق دارد نگاهِ من با تو
تو زمینیّ‌و آسمانم من
شعر من اعتصاب‌و زندان است
تو ولی گیرِ چشم‌و گیس‌و لَبی)

راستی #اعتصاب را کردند
دوستانم درونِ زندان‌ها
بنویسید روی قرآن‌ها…
:زنده بادا #سُهیل” را #عَرَبی

می‌نویسم: سکوت را کردیم!
مانده فریادِ “اَلحَقَت” بر جا
«یک آنارشیستِ واقعا تنها»
“اَیُّهاَالمؤمنون، اَینَ نَبی؟؟؟”

سال‌ها مرگِ ماه را دیدیم
های ها…گریه بعدِ خاموشی
بعد امّا شبی فراموشی
روی قبرِ برادری نَسَبی…!

مُرده بادید‌و برف می‌بارید
زنده زائید‌و بعد باران‌و …
هی زمستان‌ و هی زمستان‌ و …
مانده خاکستر از شبانه‌تَبی

ماهِ ما پُشتِ میله‌ها بیدار
ماهِ ما پُشتِ میله‌ها بَر دار
آگه از مرگِ خویش، امّا ما…

«بی چرا زنده ایم و بی…بی…بی!!!»
.

صادق بیقرار

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل