بیانیه زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ

Text Size

اگر چه صد ساله مرده ام،

به گور خود خواهم ایستاد

که بردَرَم قلب اهرمن،

ز نعره ی آنچنان خویش

 

تنها چند روز از مرگ بکتاش آبتین نگذشته که موج حمایت و دادخواهی از او و دیگر کشته شده های زندانی در ایران شروع شده. انتقال زندانیان و ربودن آنها به مکانهای نامعلوم برای شکستن این همبستگی که در زندانهای ایران و بیرون از ایران ادامه دارد… بنامهای حمید حاج جعفر کاشانی و محمود علی نقی و انتقال محمد ابوالحسنی به زندان تهران بزرگ، اینک نوبت به کیوان صمیمی فعال سیاسی و روزنامه نگار از بند 4 سالن 1 در نیمه های شب پنجشنبه 30/10/1400 بدون اطلاع قبلی، او را به صورت کاملا غیر انسانی و با توسل به زور و تهدید که به گفته همبندیهای او منجر به پاره شدن لباسها و برخورد فیزیکی شد، او را به زندان قزل حصار منتقل کردند. کیوان صمیمی، فعال سیاسی و روزنامه نگار که در سالهای قبلِ انقلاب و بعد از انقلاب به علت نشر حقایق در روزنامه ها و مجلات در راستای مبارزه با ظلم و ستم بارها دستگیر و سالها در زندان (بسر)…از ترس اتحاد و همبستگی بین زندانیان، زندانیهای فعال را به زندانهای دیگر تبعید میکنند. بعد از شکنجه و کشته شدن ستار بهشتی در زندان، که رژیم مجبور به عذر خواهی و اخراج رئیس پلیس فَتا و رئیس زندان اوین شد، عُمّال رژیم دیگر هیچگاه بابت کشته شدن فعالان سیاسی در زندان، هیچ قصوری را قبول نکردند و مرگ آنها را مربوط به بیماریهای زمینه ای ارتباط دادند. با اینکه اگر هر زندانی با بیماری زمینه ای در زمان مناسب به بیمارستان منقل شود، مطمئنا از این فجایع جلوگیری میشود.

 

 

علی ایحال این سوال در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده که چرا فقط این زندانیان سیاسی هستند که اینقدر راحت در زندان کشته میشوند. فلذا برای تنویر افکار عمومی ما زندانیان سیاسی (خواستار)… که بعد از مرگ بکتاش آبتین در حال رخ دادن است و شاید اگر هرچه زودتر روشن نشود، شاهد مرگ و انتقال زندانیان داخل اعتصاب در زندانهای تهران بزرگ و اوین و دیگر زندانهای سراسر کشور باشیم.

 

بیانیه ؛
زندانیان سیاسی

محمد ابوالحسنی، سینا بهشتی، حمید کاشانی، محمد ترکمان، محمود علی نقی، حسین قشقایی، رضا صلواتی، میلاد ارسنجانی، شهاب سلطانیان، مهران دلفان آذری، و اکبر فراجی

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل