به رسمّیت‌ شناختن طالبان از جانب مخالفان طالبان

Text Size

به رسمّیت‌ شناختن طالبان از جانب مخالفان طالبان

نگاه به طالبان به عنوان دولتِ مسئول و درخواست از طالبان برای حل مشکل، گامی ضد انسانی است.

خود طالب مشکل و عامل مشکلات است.

اگرچه از منظر آنارشیستی تمام حکومت ها نامشروع هستند؛ هر کُنشی که به طالبان مشروعیت و قانونی ‌بودن، به عنوان حکومت را اعطا کند و با پرداختن به این گفتمان ذهن عموم را به این نکته سوق بدهند که هر مشکلی داشتید باید از طالبان بخواهید حلّش کند خود طرحی است که در آن، تنها برنده طالب است.

طالبان عامدانه دارند برخی از اختلات را ایجاد می‌ کنند تا اذهان را محدود به همان قسمت‌ ها کنند، تا اذهان عمومی بیش از اینکه به شورش علیه طالبان و نابودیشان بیندیشید به زیست روزانه و مصایب آن مشغول شود یا این که از حواشی آن به عنوان پله‌ای برای به رسمیت ‌شناختن دولت شان استفاده کنند.

مثالی از همین روش‌ ها این است که گفتند ما مدارس دخترانه را در سال جدید باز می ‌کنیم یا اینکه بانوان می ‌توانند در چارچوب شرعیت اسلامی کار کنند و ادامه تحصیل بدهند و به همین دلیل سازمان‌ های حقوق بشری و دولت‌ ها شرط به رسمیت شناختن طالبان رو مشروط به این قضایا کردند.

در صورت که آزادی زنان حق مسلم زنان است و بدون هیچ شرطی باید بهشان داده شود.

دولت‌ ها با گذاشتن چنین شروطی دارند زمینه ‌سازی مشروعیت ‌دادن به طالبان را ایجاد می ‌کنند‌ و طالبان هم به دُرستی نقش خودش را بازی می ‌کند: «گرچه تمایل نداریم و دولت اسلامی چنین و چنان قواعدی دارد ولی … ». و نتیجتا با اندک حقوق زنان که نباید مشروط به هیچ‌ چیزی باشد دارند به خودشان رسمیت می ‌بخشند.

آزادی، نان و کار حق اولّیه انسانی هر فرد است؛ گذاشتن شرط روی این‌ ها مضحک و جنایت است.

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل