اعتصاب کارگران ایران‌ خودروی خراسان + ویدئو کلیپ

The Car Industry Workers Strike in Iran – Khorasan

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

اعتصاب کارگران ایران‌ خودروی خراسان:

در این روز ها که یاد و خاطره خیزش آبان ۹۸ و سرکوب جنایتکارانه حکومت سرمایه داری توتالیتردینی در یاد و خاطر همه ما زنده است، اعتصاب های کارگران در صنف های گوناگون به صورت خودجوش و با خود-سازماندهی در حال وقوع است و مُهر بُطلانیست بر این عقیده که کارگران نمیتوانند خود را سازماندهی کنند و نیاز به حزب و رهبریت دارند.

همانند خیزش آبان۹۸ که با اعتراض به گرانی بنزین شروع شد و به سرعت تبدیل به شورشی سرنگونی خواهانه شد، اعتصاب ها هم با خواست احیای حقوقی که ماه هاست پرداخت نشده و یا اعتراض به ساعات زیاد کار و یا دستمزد ناچیز نسبت به تورم در حال وقوع است، اما این انکار ناپذیر است که این ها تنها شروع خواسته های کارگران است و خواسته های اصلی کارگران نابودی حکومت جمهوری اسلامی و به دست گرفتن زمام کارخانه و وسایل تولید و به زباله انداختن مدیران و سرمایه داران جانی است.

اعتصاب ها جرقه انقلاب های اجتماعی هستند و در صورت گسترش اعتصاب ها به صورت سراسری، بی شک قیام مردمی آبان که هنوز ادامه دارد، وارد فاز دوم آن میشود و شورش گسترده ای که در آبان ۹۸ شکل گرفت، در آبان ۱۴۰۰ تبدیل به انقلابی آگاه و مردمی میشود که علاوه بر اینکه میداند چه چیز را نمیخواهد، میداند چه چیزی را میخواهد و با برنامه و آگاهانه جامعه را دگرگون میکند.

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۰ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۲ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۳ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۳۴ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۸- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۹- تلگرام قیام مردمی