اعتصاب کارگران ایران‌ خودروی خراسان + ویدئو کلیپ

The Car Industry Workers Strike in Iran – Khorasan

Text Size

اعتصاب کارگران ایران‌ خودروی خراسان:

در این روز ها که یاد و خاطره خیزش آبان ۹۸ و سرکوب جنایتکارانه حکومت سرمایه داری توتالیتردینی در یاد و خاطر همه ما زنده است، اعتصاب های کارگران در صنف های گوناگون به صورت خودجوش و با خود-سازماندهی در حال وقوع است و مُهر بُطلانیست بر این عقیده که کارگران نمیتوانند خود را سازماندهی کنند و نیاز به حزب و رهبریت دارند.

همانند خیزش آبان۹۸ که با اعتراض به گرانی بنزین شروع شد و به سرعت تبدیل به شورشی سرنگونی خواهانه شد، اعتصاب ها هم با خواست احیای حقوقی که ماه هاست پرداخت نشده و یا اعتراض به ساعات زیاد کار و یا دستمزد ناچیز نسبت به تورم در حال وقوع است، اما این انکار ناپذیر است که این ها تنها شروع خواسته های کارگران است و خواسته های اصلی کارگران نابودی حکومت جمهوری اسلامی و به دست گرفتن زمام کارخانه و وسایل تولید و به زباله انداختن مدیران و سرمایه داران جانی است.

اعتصاب ها جرقه انقلاب های اجتماعی هستند و در صورت گسترش اعتصاب ها به صورت سراسری، بی شک قیام مردمی آبان که هنوز ادامه دارد، وارد فاز دوم آن میشود و شورش گسترده ای که در آبان ۹۸ شکل گرفت، در آبان ۱۴۰۰ تبدیل به انقلابی آگاه و مردمی میشود که علاوه بر اینکه میداند چه چیز را نمیخواهد، میداند چه چیزی را میخواهد و با برنامه و آگاهانه جامعه را دگرگون میکند.

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل