پیام فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی + ویدئو

Text Size

پیام فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی؛ زندانی سیاسی آنارشیست و خداناباور در ایران:

درود بر شما! فرنگیس مظلوم هستم مادر سهیل عربی؛ زندانی سیاسی آنارشیست و آتئیست. می خواهم به این وسیله برای روز سوم اکتبر[۲۰۲۱] – یازدهم مهر[۱۴۰۰] هم از رفقای آتئیست و هم آنارشیست تشکر کنم که این روز را به نام سهیل نامگذاری کرده اند. از دوستان و کسانی که این کلیپ ویدئویی را می بینند خواهش کنم که از ما (مادران) و سهیل حمایت کنند. سهیل می بایستی سال ها پیش با وجود عفو و سالهائی را که در زندان بوده و عذاب هائی را که کشید، از زندان آزاد می شد، ولی متأسفانه نه تنها آزادش نکردند بلکه دو سال دیگر هم به محکومیتش اضافه شده است. من ممنونم از حمایت هایتان و اینکه این روز را به نام سهیل نامگذاری کرده اید! از همه ی شما تشکر می کنم!

فرنگیس مظلوم، ایران

 

 

   

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی