شعر : سرافکنده گذشتم

حمید سیاهی

Text Size

سرافکنده گذشتم
سرافکنده از سیم‌های خاردار
راه‌های پست را برگزیدم
زیرا خلاف و پنهان از برج‌های دیده‌بانی بودندسرافکنده گذشتم
خمیده
و جاهایی هم نیاز به خمیدن نبود
زیرا دیگر
صدای پایم هم بلند نمی‌شد

در شبی تاریک
آسمان با جرقه‌های شادیانه روشن بود
در شبی تاریک
که صدای شادی آنان بالا گرفته بود
از سیم‌های خاردار
گذشتم

با من خاری بر کف پای است
که هرچه دور می‌شوم
بیشتر می‌خلد

اکنون یک سایه هستم
خزیده در سوراخی
و چشم بسته به سوسویی

تاریکم
زیرا آسمان شهرم با آتش‌بازی دیگران روشن است
و سرافکنده‌ام
زیرا چشم دیدن آن را ندارم

با من چیزی جز جامه سیاه بر تنی سفید نیست
در خانه‌ای تاریک
در خانه‌ای تاریک
که گویی بر بام آن آب می‌ریزند.

حمید سیاهی
 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل